Saturday, 13 July 2024 - 10 : 52 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กรมคุมประพฤติเปิดโครงการประกวดหนังสั้น “โอกาสที่สังคมมอบให้”

กรมคุมประพฤติ เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานประกวดหนังสั้น “โอกาสที่สังคมมอบให้”เพื่อร่วมสร้างสรรค์ ช่วยเหลือผู้กระทำผิด ได้กลับคืนสู่สังคม

โครงการประกวดหนังสั้น “โอกาสที่สังคมมอบให้” เปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษา มีเวทีให้ฝึกฝีมือ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานผ่านการทำหนังสั้น เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความตระหนักให้สังคมเกิดความเข้าใจ ยอมรับ ให้โอกาสผู้กระทำผิด กลับไปดำรงชีวิตในสังคมได้ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท นอกจากนั้นผลงานของผู้ประกวดที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้ฉายในโรงภาพยนตร์อีกด้วย

ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ www.probation.go.th หรือสอบถาม โทร 093-4283636 ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 เมษายน 2564

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • นักเรียน,นิสิต,นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาต่างๆ หรือประชาชนทั่วไป ผู้มีสัญชาติไทย
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุไม่เกิน 25 ปี
  • สมัครแบบทีม ทีมละ 2-5 คน

รางวัลการประกวด

  • รางวัลชนะเลิศ 150,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 100,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 50,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัล Popular Vote 1 รางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลสนับสนุนทีมที่ผ่านเข้ารอบ 15 ทีม จะได้รับรางวัลจำนวนเงิน 15,000 บาท

© 2021 thairemark.com