Tuesday, 16 July 2024 - 4 : 35 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ไฟร์เวิร์คสฯ รวมภาครัฐผลักดันไทย เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมทางทะเล และพลังงานจัดงานแสดงสินค้าพร้อมกัน 3 งาน ยิ่งใหญ่ TMOX, OGET และ “Powerex Asia

ไฟร์เวิร์คส มีเดีย (ไทยแลนด์) เปิดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมทางทะเล พร้อมกัน 3 งานอย่างยิ่งใหญ่ ได้แก่ งาน “Thailand Marine & Offshore Expo 2022” หรือ TMOX งาน “Oil & Gas Thailand 2022” หรือ OGET และ งาน “Powerex Asia 2022” บนพื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตร มีผู้ร่วมงานกว่าหมื่นคน ที่ฮอล์ลภิรัช ศูนย์นิทรรศการเเละการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน นี้

โดยไฟร์เวิร์คสฯ ได้รับเกียรติจาก นายภัทรวิน จงวิศาล เลขาธิการ สมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย เป็นประธานในงาน “Thailand Marine & Offshore Expo 2022” ได้กล่าวในพิธีเปิดว่า อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญประเทศ โดยปัจจุบันร้อยละ 90% ของปริมาณการค้าระหว่างประเทศ อาศัยการขนส่งทางน้ำ เนื่องจากสามารถบรรทุกได้ในปริมาณมาก และมีต้นทุนการขนส่งที่ราคาถูกกว่าการขนส่งประเภทอื่นๆ ขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ ยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงของประเทศ

สมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย เป็นองค์กรเอกชนที่รวมผู้ประกอบการด้านต่อเรือ ซ่อมเรือ พานิชย์นาวี ตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องที่มีชื่อเสียงระดับแนวหน้าของประเทศไทย โดยมีภารกิจหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในประเทศ ในการผลักดันการสร้าง Local Content เพื่อเป็นขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงรุก ให้สอดรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ตลอดจนเรียกร้องสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือของประเทศไทยสู่ความยั่งยืนเทียบเท่านานาอารยประเทศ

“Thailand Marine & Offshore Expo 2022 แสดงให้เห็นศักยภาพของประเทศไทย ในการเป็นศูนย์กลางการเดินเรือในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นช่องหนึ่งในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของ ทั้งด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และ องค์ความรู้ และเป็นเวทีสร้างความร่วมมือทางธุรกิจในระดับนานาชาติ “นายภัทรวิน กล่าว

ด้านงาน “Oil & Gas Thailand 2022” นางอรอนงค์ นันทเอกพงศ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงาน “Oil & Gas Thailand 2022” ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อให้ผู้ประกอบการ และผู้ที่ต้องการจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ สู่ธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้ได้พบปะ แลกเปลี่ยนกันครั้งยิ่งใหญ่ และยังแสดงให้เห็นถึงบทบาทของไทย ในการเป็นผู้นำในด้านธุรกิจ น้ำมัน ก๊าซ และ ปิโตรเคมี รวมทั้งด้านพลังงาน ของภูมิภาคเอเชียนี้

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ยังคงมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อภารกิจการสำคัญด้านพลังงานของกระทรวงพลังงาน และส่งเสริมการสำรวจ ผลิต และบริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติแบบบูรณาการ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมมาพัฒนา และสร้างการเติบโต เพื่ออนาคตพลังงานที่มั่นคง และหวังว่าผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ จะได้เห็นพัฒนาการด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ของ อุตสาหกรรม นํ้ามัน ก๊าซ และปิโตรเลียม มีโอกาสให้การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน

“ ซึ่งถือเป็นที่หนึ่งในด้านกิจกรรมของกรมพลังงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ในการเสริมสร้าง ความมั่นคง และยั่งยืนด้านพลังงานให้กับประเทศ อีกทั้งยังเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับประชาคมโลก ” นางอรอนงค์ กล่าว

สำหรับงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ โดย นางสาวกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ กล่าวว่า “ การส่งเสริมการแสดงสินค้านานาชาติให้เกิดขึ้นในประเทศไทย เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของทีเส็บ เพื่อให้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นส่วนขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจของชาติ โดยเฉพาะงานที่สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล เช่น อุตสาหกรรมด้านขนส่งโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมด้านพลังงาน โดยการจัดงานทั้ง 3 งาน ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นซัพพลายเชน สามารถช่วยยกระดับขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรรมและสร้างรายได้ให้กับประเทศได้ในอนาคต”

นอกจากนี้ มร. เคนนี่ ยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์เวิร์คส มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้จัดงานได้ กล่าวว่า งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมการทางทะเล ทั้ง 3 งานได้แก่ งาน TMOX ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางทะเล และนอกชายฝั่ง ซึ่งได้นำสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตฯ นี้มาจัดแสดง ตั้งแต่การออกแบบ การต่อเรือ การดูแลรักษา การซ่อมแซม การเดินเรือ การขนส่งทางเรือ และอื่นๆ ถือเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งได้รวบรวมบริษัทชั้นนำที่เกี่ยวข้องมาไว้ในงานเดียว นอกจากนี้อุตสาหกรรมนอกชายฝั่งทะเล ยังอุตสาหกรรมอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งด้านพลังงาน การขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ ระบบไฟฟ้า

ดังนั้นเพื่อให้ครอบคลุมทุกความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเดินเรือ ต่อเรือ และธุรกิจนอกชายฝั่งทะเล บริษัทจึงการจัดงานคู่ขนานไปพร้อมกันอีก 2 งาน ได้แก่ OGET งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับนํ้ามัน ก๊าซ และปิโตรเคมีที่ใหญ่ ที่ครบวงจรที่สุดในประเทศไทย และงาน Powerex Asia 2022 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

ภายในงานได้รวบรวมบริษัทชั้นนำระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางทะเล และ อุตสาหกรรม นํ้ามันและก๊าซ ร่วมทั้งอุตสาหกรรม พลังงานไฟฟ้า ไว้ด้วยกันในงานเดียว เพื่อแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีล่าสุดในกลุ่มธุรกิจนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการ นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนผู้ที่สนใจได้มีโอกาสสัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุด โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 10,000 คน จากองค์กรชั้นนำต่าง ๆ รวมถึงผู้บริหาร

ระดับสูงเพื่อการเจรจาจับคู่ธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนาตลอดทั้ง 3 วัน ในแนวคิด “Enhance the Energy & Maritime Technology for a Better Future” เพื่อยกระดับเทคโนโลยีพลังงานและการเดินเรือเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

สำหรับนวัตกรรมล่าสุดที่นำมาจัดแสดง ในส่วนของบริษัทที่ให้บริการด้านน้ำมันและก๊าซ อาทิ “ปตท.” ของไทย “ PGPICC” จากประเทศอิหร่าน “Greatwall Drilling” จากประเทศจีน รวมถึงบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจทางทะเล อาทิ “มาร์ซัน” และ “เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์” เป็นต้น

อีกทั้งยังมีพาวิลเลี่ยนจากประเทศสิงค์โปร์ จากผู้ประกอบการสมาชิกสมาคม Singapore Industrial Automation Association หรือ SIAA ที่พร้อมนำเสนอโซลูชั่นเทคโนโลยีที่มาช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมการน้ำมัน ก๊าซ และอุตสาหกรรมนอกชายฝั่งทะเล การต่อเรือ พร้อมกันนี้ผู้ประกอบการจากนานาประเทศ ก็เข้านำสินค้ามาจัดแสดง อีกมากมาย อาทิ ผู้ประกอบการจาก สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฟินแลนด์ อิตาลี อิหร่าน อินเดีย เกาหลีใต้ จีน สิงคโปร์ และมาเลเซีย เป็นต้น

“ เข้าร่วมชมงาน “Thailand Marine & Offshore Expo 2022” งาน “Oil & Gas Thailand 2022” และงาน “Powerex Asia 2022” ได้ที่ ฮอล์ลภิรัช ศูนย์นิทรรศการเเละการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน นี้ ” มร. เคนนี่ กล่าว

© 2021 thairemark.com