Thursday, 25 July 2024 - 10 : 18 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

“ดร.อาทิตย์”ลุยสร้าง “บ้านบุญตะวัน”บ้านถูกสุขภาวะจากไผ่แปรรูป มอบให้ผู้ยากไร้ ประเดิม 10 หลังที่ จ.น่าน

เฟซบุ๊ก Arthit Ourairatของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต มีการโพสต์ภาพและข้อความเกี่ยวกับ “บ้านบุญตะวัน อยู่ดีมีสุข” ระบุว่า “คนไทยจำนวนมากยังยากจนขาดแคลนปัจจัยสี่พื้นฐานแรกสุดของชีวิต คือ บ้านที่อยู่อาศัย ยังไร้บ้านหรืออยู่ในบ้านที่ขาดสุขภาวะ ทั้งที่เรามีทรัพยากรพื้นฐานที่อุดมสมบูรณ์ คือไผ่

“โครงการ “บ้านบุญตะวัน อยู่ดีมีสุข” จึงประสงค์จะสร้างบ้านที่มีสุขภาวะจากไผ่แปรรูป ให้แก่ประชาชนคนไทยผู้ยากไร้ที่ยังขาดที่อยู่อาศัย ได้มีชีวิตที่ อยู่ดีมีสุข ขึ้น สมกับเกิดเป็น “คนไทย”

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. ในเฟซบุ๊กของ ดร.อาทิตย์ มีการโพสต์ภาพและข้อความเกี่ยวกับ โรงงานไผ่บุญตะวันน่าน RSU Boontawan Bamboo Nan Factory ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปไผ่เป็นวัสดุก่อสร้าง ไม่อัดฝา ไม้อัดพื้น คาน คร่าว เสา และลำไผ่อบน้ำยา เพื่อส่งเสริมการปลูกไผ่ของชาวบ้านใช้ในการก่อสร้าง เป็นอุตสาหกรรมกลางน้ำที่ทะลายคอขวดที่เป็นอุปสรรคของไผ่ให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการได้ในเดือนพฤษภาคม 2566 นี้

“โรงงานไผ่บุญตะวันน่าน ยังประสงค์จะสร้างบ้านไทยต้นแบบด้วยผลิตภัณฑ์วัสดุไผ่แปรรูปให้ชาวบ้านที่ยังไม่มีบ้านอยู่ หรือมีอยู่ในสภาพที่ต่ำกว่าสุขภาวะที่ควรเป็น จากสภาพเดิมให้เป็นแบบใหม่ อันเป็นปัจจัยสี่พื้นฐานเบื้องต้นแก่คนไทย ด้วยโครงการ “บ้านบุญตะวัน อยู่ดีมีสุข”

“ในเบื้องต้นจะบริจาคแก่ประชาชนในจังหวัดน่าน จำนวน 10 หลัง ในราคาหลังละประมาณ 300,000 บาท วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมจะได้เชิญชวนผู้มีใจบุญร่วมสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศต่อไป”

© 2021 thairemark.com