Wednesday, 24 July 2024 - 7 : 35 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ขึ้นแท่นอันดับ 1 ด้านคุณภาพการบริหารจัดการระดับสากลกวาด ISO มากที่สุด

พลัสฯ ยังมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพงานบริการอย่างต่อเนื่อง และผงาดขึ้นเป็นอันดับ 1 ของบริษัทบริหารจัดการอสังหาฯ ในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO มากที่สุดถึง 3 ระบบ รวมถึงรางวัลอื่น
อย่าง Fitwel และ AREA Award ในการรับรองคุณภาพระดับสากล

ล่าสุดคว้า ISO 14001 : 2015 มาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมการดูแลพื้นที่สีเขียว การจัดการขยะ บำบัดน้ำเสียการประหยัดพลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงมีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและผู้ใช้อาคารมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ให้ลูกบ้านและผู้ใช้อาคารได้มีส่วนร่วมในการแยกขยะแบบถูกวิธี เพื่อสนับสนุนการช่วยลดปัญหาโลกร้อนในปัจจุบัน และตอกย้ำการทำงานของพลัสฯ เรื่องความใส่ใจในคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

พลัสฯได้รับการสนับสนุนที่ดีจากลูกค้ามาโดยตลอดโดยลูกค้าเดิมทำการต่อสัญญากับทางบริษัทฯคิดเป็นร้อยละ 98.5% ทำให้เพียง 5 เดือน ทำรายได้ไปแล้วกว่า 550 ล้านบาท พร้อมส่งมอบคุณภาพและยกระดับงานบริหารจัดการด้านอสังหาฯด้วยกลยุทธ์การควบคุมมาตรฐาน 5’S ที่ลูกค้าไว้วางใจได้ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรมั่นใจเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังกำลังฟื้นตัว สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคด้วยการพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารจัดการสิ่งอำ นวยความสะดวกและคุณภาพการอยู่อาศัยในโครงการอสังหาริมทรัพย์ เสริมความแข็งแกร่งด้วย ISO มาตรฐานระดับสากล 3 ระบบ ครอบคลุมครบทุกมิติเป็นรายแรก ถือได้ว่าเป็น “The Best Property
Management”ที่ส่งมอบคุณภาพและยกระดับให้กับงานบริหารจัดการด้านอสังหาฯในประเทศไทย ตอกย้ำอันดับหนึ่งด้านการจัดการโครงการอสังหาฯแบบครบวงจรอย่างมืออาชีพพร้อมตอบรับทุกความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงท่ามกลางโอกาสและความท้าทายใหม่ที่จะเกิดขึ้น

นายอนุกูล รัฐพิทักษ์สันติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เปิดเผยว่า

“จากการดำเนินงานปีนี้ของพลัสฯ เพียง 5 เดือนแรกถือว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี กวาดรายได้ไปแล้วกว่า 550 ล้านบาท คิดเป็น 46 % จากเป้าที่ตั้งไว้กว่า 1,200 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้ส่วนใหญ่นั้นมาจากการบริหารจัดการโครงการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนที่ดีจากลูกค้ามีการต่อสัญญากับทางบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 98.5 % พร้อมทั้งบริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะหาลูกค้ารายใหม่ๆ เข้ามาเติมในพอร์ตอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดพลัสฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO
14001 : 2015 ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management)

ทำให้ขึ้นแท่นเป็นบริษัทด้านการบริการอสังหาฯรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองถึง 3 ระบบโดยได้รับการรับรองมาตรฐานครั้งแรก ISO 9001: 2000 ในปี 2545ซึ่งครอบคลุมเรื่องระบบการจัดการคุณภาพงานบริการ (Quality Management)และมีการปรับปรุงมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับการรับรองอีกครั้งในปี2551 และ ในปี 2561 โดยปัจจุบันใช้ ISO 9001 : 2015 ในการบริหารจัดการและเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมายังได้รับการรับรอง ISO 41001: 2018ที่เป็นระบบบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ(Facility Management) อีกด้วยจึงคาดว่าจะเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่มองหาทีมงานบริหารจัดการอาคาร(Property Management) ที่มีคุณภาพในการบริหารงานด้วยมาตรฐานสากล”

การที่พลัสฯ ผ่านการพิจารณารับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 14001 ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่เป็นมาตรฐานระดับสากลล่าสุดนับเป็นเครื่องการันตีได้เป็นอย่างดีว่า พลัสฯมีกระบวนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบจนเป็นที่ยอมรับ โดยให้ความสำคัญกับ 5 ประเด็นใหญ่ คือ การจัดการพื้นที่สีเขียว ขยะน้ำเสีย พลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (carbon footprint)รวมถึงมีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและผู้ใช้อาคารมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทั้งนี้ด้วยพลัสฯตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการโครงการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีจึงส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental and Sustainable Development)โดยมีโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว อย่างโครงการ Backyard ทำสวนผักผลไม้ปลอดสารพิษในโครงการคอนโดและหมู่บ้าน หรือโครงการ Tree Day ที่ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ยืนต้นและดูแลสวนในโครงการให้เขียวขจีมีร่มไม้อยู่เสมอเพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเป็นร่มเงาช่วยลดความร้อนภายในโครงการ และรณรงค์ในเรื่อง Waste Management ให้กับลูกบ้านและผู้ใช้อาคารตระหนักถึงปัญหาเรื่องของขยะและสร้างสังคมแบบยั่งยืน

เริ่มต้นด้วยการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะประเภทต่างๆและจัดการของเสียภายในโครงการ เพื่อนำมารีไซเคิล หรือการบำบัดน้ำเสีย มีมาตรฐานการควบคุมบำรุงรักษาดูแลเครื่องจักร เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน ทั้งนี้พลัสฯ พร้อมยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานสู่ Global Standardให้ครบและครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พักอาศัยและผู้ใช้อาคารในทุกมิติมากที่สุด ทั้งนี้การดำเนินธุรกิจของ พลัสฯ ได้วางแนวคิด 5’S ในการดำเนินธุรกิจไว้อย่างชัดเจนและแข็งแกร่ง ภายใต้ 5 กุญแจสำคัญ ที่จะส่งมอบคุณภาพและประสบการณ์ที่ดี สร้างคุณภาพชีวิตเพื่อตอบโจทย์ในการดูแลลูกบ้านได้ครบทุกมิติส่งเสริมการเป็นคอมมูนิตี้ต้นแบบในการอยู่อาศัย ซึ่งประกอบด้วย

 1. SECURE LIFEเพื่อให้ลูกบ้านหมดความกังวลเรื่องความปลอดภัยในการอยู่อาศัยมีสายตรวจและครูฝึกอบรม SSI (Sansiri Security Inspection)
  ควบคุมการทำงานอย่างมืออาชีพ พร้อมดูแลในทุกสถานการณ์มีเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ LIV-24 อาทิ Digital Fence , AICCTY Analytics, Guard Tour ที่เข้ามาช่วยดูแลเรียลไทม์ตลอด 24ชม.
 2. SPLENDID HOMEการดูแลรักษาทรัพย์สินในทุกโครงการให้มีทัศนียภาพที่สวยงามน่าอยู่อาศัยด้วยการดูแล ทำนุบำรุง ภาพรวมทางกายภาพของโครงการทั้งสภาพอาคาร พื้นที่ทรัพย์สินส่วนกลาง ให้มีความสวยงาม สะอาด
  พร้อมใช้งานและดูใหม่อยู่เสมอด้านสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์มีการจัดการดูแลพื้นที่สีเขียวให้มีความสดชื่น สร้างบรรยากาศการอยู่อาศัยโดยรอบคงความเป็นออริจินัลเหนือกาลเวลาและสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคตให้กับทรัพย์สิน
 3. SUPERIOR SERVICE บริการของพลัสฯมีความเป็นมืออาชีพด้วยพนักงานมีใจบริการ (service mind)โดยผ่านการอบรมจากสถาบัน PLUS Eduplexสร้างคุณภาพในการดูแลอย่างมีระดับเพื่อตอบรับทุกความต้องการพร้อมทั้งดูแลทุกสถานการณ์อย่างมีอาชีพด้วยระบบควบคุมมาตรฐานบริหารงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และพร้อมปรับปรุงขั้นตอนการทำงานโดยรับฟังเสียงจากลูกบ้าน
 4. SMOOTH LIVING ด้วยความเชี่ยวชาญทุกงานระบบทั้งด้านกายภาพและระบบวิศวกรรมอาคารมีทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสนับสนุนจากส่วนกลางมีการวางแผนงานแบ่งระยะในการดูแล ตั้งแต่ระยะสั้น ระยะกลาง
  และระยะยาว ทั้งนี้เพื่อให้การดูแลระบบต่างๆ เช่น ระบบน้ำใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเตือนอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า ระบบลิฟต์ระบบท่อน้ำ ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 100%ทำให้คุณภาพการใช้ชีวิตของลูกบ้าน ไม่สะดุดลดค่าใช้จ่ายจากการดูแลโครงการในระยะยาว
 5. SUSTAINABLE พลัสฯตั้งเป้าเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมในด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ทั้งการดูแลพื้นที่สีเขียว การจัดการของเสียและขยะการจัดการด้านพลังงาน โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา พลัสฯ และลูกบ้านกว่า140 โครงการได้ร่วมมือกันช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบได้ถึง220 ตันและในปีนี้เราตั้งเป้าหมายการลดขยะที่ 300 ตันต่อปีหรือเทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย 225,000กิโลคาร์บอน เพื่อสร้าง Growth Mindsetจากบ้านขยายไปสู่สังคมในวงกว้างนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน จนกลายเป็นวิถีชีวิตใหม่แบบNew Normal เพื่อสังคมที่ยั่งยืนในอนาคต

“ในวันนี้ พลัสฯ พร้อมจะประกาศชัดเจนว่าบริษัทมุ่งมั่นรักษาและยกระดับการบริการของเราให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้วยความเชี่ยวชาญครอบคลุมเป็นเลิศในทุกๆด้านตั้งแต่ให้คำปรึกษาการบริหารจัดการโครงการ ดูแลระบบวิศวกรรมอาคารการบริหารทรัพย์สินและการเงินรวมไปถึงการออกแบบและส่งมอบบริการตามความต้องการของลูกค้าโดยมีการบริหารจัดการโครงการด้วยบุคลากรคุณภาพ คาดว่าเมื่อจบไตรมาส 2จะสามารถสร้างรายได้ 660 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนในการบริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัยเป็นอันดับ 1รองลงมาการบริหารอาคาร เชิงพาณิชย์ ตามด้วยด้านบริหารงานขาย และ LIV -24 ตามลำดับ ทั้งนี้พร้อมเดินหน้ามองหาลูกค้ารายใหม่ในหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องซึ่งนับเป็นความท้าทายใหม่ๆ ในปีนี้” นายอนุกูล กล่าว

ปัจจุบัน พลัส พร็อพเพอร์ตี้ บริหารโครงการที่พักอาศัยและอาคารเพื่อการพาณิชย์กว่า 300 โครงการ โดยคิดเป็นพื้นที่กว่า 13 ล้านตารางเมตรผู้ที่สนใจบริการสามารถดูข้อมูลได้ทาง www.plus.co.th หรือโทร. 02-688-7555

© 2021 thairemark.com