Saturday, 13 July 2024 - 11 : 31 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ยูนิซิตี้ มอบเงินกว่า 300,000 บ. สนับสนุนโครงการ “มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม”แก่เยาวชนไทย

ยูนิซิตี้ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยสร้างสรรค์โครงการ “มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม”มอบเงินกว่า 300,000 บ. สนับสนุนอาหารมื้อเช้าแก่เยาวชนไทย

ยูนิซิตี้และ Make Life Better Foundation (มูลนิธิเพื่อชีวิตที่ดีกว่า) นำโดย คุณบ็อบบี้ คิม รองประธานบริหาร ประจำภาคภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ยูนิซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมด้วย คุณมิ จู ปาร์ค ผู้นำนักธุรกิจยูนิซิตี้ประเทศเกาหลีใต้ และเหล่าผู้นำนักธุรกิจยูนิซิตี้ในประเทศไทย ร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยการส่งเสริมให้เด็กๆ ได้รับประทานอาหารมื้อเช้าที่มีคุณภาพครบถ้วนตามหลักโภชนาการสร้างเสริมพัฒนาการ เพื่อให้พร้อมในการเรียนรู้และก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่ มีคุณภาพด้วยการมอบทุนสนับสนุนรวม 10,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 302,966 บาทผ่านโครงการ “มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม” (Breakfast for Kids Project) ที่ดำเนินงานโดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมบริจาคเมล็ดพันธุ์และกล้าไม้พร้อมอุปกรณ์การเกษตรเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ปลูกผักในแปลงเกษตรของโรงเรียน เพื่อนำมาประกอบอาหารให้แก่เด็กๆ เพื่อให้ได้รับอาหารที่มีคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า (Make Life Better) อย่างยั่งยืนต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และนางสาวดาวไสว ขุนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ป้า อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ร่วมเป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้

© 2021 thairemark.com