Sunday, 25 February 2024 - 3 : 30 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร สวปอ.มส.SML รุ่นที่ 2

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 2 โดยมี พลโท วิโรจน์ เกิดแสง อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งสำหรับบิ๊กบอส ดร.สมชาย​ หัชลีฬหา ในฐานะประธาน​กรรม​การบริหาร​ บริษัท​ จอยแอนด์​คอยน์ คอร์ปอ​เรชั่น จำกัด (J&C) และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการรับตำแหน่งเป็นหัวหน้าหมู่ เค้าแมว กับการสำเร็จการศึกษา​ในหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 2

© 2021 thairemark.com