Thursday, 29 February 2024 - 11 : 20 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

สมาคมการขายตรงไทยรับรางวัล “สมาคมการค้าดีเด่นรายมิติ”

นางสุชาดา ธีรวชิรกุล กรรมการฝ่ายการศึกษา สมาคมการขายตรงไทย เข้ารับรางวัล “สมาคมการค้าดีเด่นรายมิติ” จากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในงาน “Together is Power 2021” โดยได้รับรางวัลในมิติที่ 2 ความสามารถในการบริหารจัดการ มิติที่ 3 คุณภาพของการให้บริการ และมิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร

ซึ่งนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของสมาคมฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้เห็นถึงความตั้งใจในการบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพของการให้บริการ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้สามารถเติบโตและดำเนินต่อไปได้ในทุกสถานการณ์ โดยงานจัดขึ้น ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานกระทรวงพาณิชย์ เมื่อเร็วๆ นี้

© 2021 thairemark.com