Wednesday, 24 April 2024 - 12 : 22 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

คันเซน-เคนโก“แบ่งปันความสุขสู่สังคม”

บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับมูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์ โดย ดร.กรรณิกา แช่ทอง รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมได้รับเกียรติจากท่านสมาชิก ร่วมกิจกรรมในการมอบทุนการศึกษาพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ รวมถึงมอบผลิตภัณฑ์น้ำดื่มอัลคาไลน์ตราเอมเพอร์เรอร์ สิ่งของเครื่องใช้ และสบู่ธัมเพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินการของโรงเรียน ในการสนับสนุนให้เยาวชนได้มีสุขภาพและสุขอนามัยที่ดีอย่างยั่งยืน โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทีมงานและเด็กๆ ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

© 2021 thairemark.com