Wednesday, 29 May 2024 - 12 : 39 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

สมาคมการขายตรงไทย เชิดชูเกียรตินักธุรกิจขายตรงดีเด่น ประจำปี 2566

สมาคมการขายตรงไทย ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารสมาคม จัดงาน ‘TDSA AWARD 2023 : The Greatest Pride’ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักธุรกิจขายตรงดีเด่นจากบริษัทสมาชิกของสมาคมที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ โดยมี พันตำรวจเอกประทีป เจริญกัลป์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบโล่รางวัลให้แก่ ‘นักธุรกิจขายตรงดีเด่น’ ประจำปี 2566 รวมถึงมอบโล่รางวัลให้แก่ผู้บริหารของบริษัทสมาชิกที่ร่วมโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณการขายตรงโลก โดยงาน TDSA Award 2023 จัดขึ้น ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ อิมแพค เมืองทองธานี มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน

ทั้งนี้ สมาคมการขายตรงไทยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมขายตรงในประเทศไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน จึงเล็งเห็นว่าสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดแรงขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพที่ดี คือ “ผู้ประกอบการและนักธุรกิจขายตรง” การจัดงาน TDSA AWARD 2023 ครั้งนี้ จึงเป็นทั้งการขอบคุณและสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อผลักดันให้บริษัทสมาชิกและนักธุรกิจขายตรงในสังกัดที่ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มีแนวทางปฏิบัติและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค รวมทั้งเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของสมาคมการขายตรงไทยให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนอย่างถูกต้อง

© 2021 thairemark.com