Wednesday, 24 July 2024 - 12 : 07 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

TDIA จัดงาน TDIA AWARD 2023 เชิดชูเกียรติสร้างอิมแพคให้ธุรกิจขายตรงไทย

สมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย (TDIA) จัดงาน TDIA AWARD 2023 เชิดชูเกียรติยศนักธุรกิจขายตรงและผู้ประกอบการคุณภาพ จับมือเซ็นต์ MOU สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เดินหน้าร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สร้างอิมแพคการรับรู้ที่ดียกระดับธุรกิจขายตรงในไทย หลังประกาศ Rebrand ครั้งใหญ่ปีที่ผ่านมา หวังปรับภาพลักษณ์ให้ทันสมัยและน่าเชื่อถือ สร้างความมั่นใจให้กับสังคมไทย

นายพงษ์กฤตย์ องค์ศิริวัฒนา นายกสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย (TDIA) กล่าวภายในงาน TDIA AWARD 2023 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมใหญ่ TOT ถนนแจ้งวัฒนะ อาคาร 9 ถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า 21 ปีที่สมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย (TDIA) จับมือกันกับภาครัฐร่วมสร้างกิจกรรมเพื่อนักธุรกิจขายตรงและสังคมไทย ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นการจัดงานใหญ่ครั้งแรกหลังจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ภายในงานมีการมอบรางวัลและเชิดชูเกียรตินักธุรกิจขายตรงคุณภาพและผู้ประกอบการ ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมขายตรงไทยและเศรษฐกิจของประเทศ ท่านสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ผู้ประกอบการขายตรง ผู้จำหน่ายอิสระ นักขายดีเด่นมืออาชีพ และผู้ประกอบการที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยและเศรษฐกิจของประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ พร้อมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด ในเงื่อนไขในการรับรางวัล เพื่อเป็นต้นแบบของความสำเร็จ และความภาคภูมิใจให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ท่านสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร่วมปาฐกถาแนวทางการทำงาน สคบ. ปี 2023 และให้ความรู้ป้องกันภัยจากแชร์ลูกโซ่รวมถึง คุณดาลัด รยะสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่วิชาการและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและคุณณัชภัทร ขาวแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรง เสวนาพิเศษภายใต้หัวข้อ “สคบ. กับนโยบายส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมขายตรง และกลยุทธ์การป้องกันประชาชนจากภัยมันนี่เกม”

“สมาคมฯ ต้องการส่งเสริมและปลูกฝังจิตวิญญาณของผู้ประกอบการและนักธุรกิจขายตรงไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค เพื่อเป็นการยืนยันได้ว่าผู้บริโภคหรือนักธุรกิจที่อยู่ในเครือข่ายขายตรงดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและเต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย สมาคมฯ ตระหนักถึงการให้ความรู้กับนักธุรกิจอิสระเป็นอันดับต้นๆ จึงได้มีการจัดงานนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนักธุรกิจอิสระ ผู้ประกอบการ และประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ประมาณ 500 คน”

สำหรับงาน TDIA AWARD 2023 แบ่งการมอบรางวัลออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.รางวัลนักขายตรงดีเด่น หรือ TDIA Smart Leadership Award 2. รางวัลผู้นำดาวรุ่งแห่งปี TDIA Rising Star Award 3. องค์กรที่มีผลงานและมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม Smart Performance Company Award

โดยผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้ รางวัลนักขายตรงดีเด่น (TDIA Smart Leadership Award) ได้แก่ 1.คุณเบญญาดา นิธินันทิกร 2.คุณตรีวิทย์ โพธิวงค์ 3.คุณจักรกริช โตกระโทก 4.คุณปวีณรัตน์ กีรติศาสตร์ 5.คุณพิริยาพร สุดทำนอง 6.คุณไตรสิทธิ์ พิริยเมธนนท์ 7.คุณสิทธศาสตร์ ตั้งอยู่ 8.คุณอิสฬ์ วาริยศ 9.คุณถนอมพร ประนะมัง 10.คุณอดิภา บุญประเสริฐ 11.คุณทองจันทร์ สิมมาโคตร 12.คุณพงศ์ณัชฐกรณ์ ผลพูลธนา 13.คุณอัศวพงษ์ กุลบุตร 14.คุณนวลอนงค์ สีทา 15.คุณพูลสุข มูลเอก 16.คุณเสนอ เพชรคงทอง 17.คุณอวิรุทธ์ มูลเอก

รางวัลผู้นำดาวรุ่งแห่งปี TDIA Rising Star Award ได้แก่ 1.คุณหนึ่งฤทัย ทาคายานากิ และคุณวีระเดช พลอยจิระชัย 2.คุณฐานิษฐ์ ไพศาลธนธีรกุล 3.คุณศดานันท์ ทองนำ 4.คุณศุภมน ทันใจ 5.คุณไปรยา คมสินธุ์

รางวัลองค์กรที่มีผลงานและมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม Smart Performance Company Award ได้แก่ 1.บริษัท คริสทะไลซ โปรดักซ์ชั่น จำกัด 2.บริษัท เควีบี โกลเบิล จำกัด 3.บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 4.บริษัท ซิมเปิ้ล ไฟว์ จำกัด 5.บริษัท แน็พ ไบโอเทค จำกัด 6.บริษัท บุญนําพา (ประเทศไทย) จํากัด 7.บริษัท พีเค อินเตอร์เฟรด จำกัด 8.บริษัท พีไฟว์ ชาร์มมิง จำกัด 9.บริษัท โมเดิรน์ คาส อินเตอร์เเนลชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด 10.บริษัท เวก้า เนเจอรัล จำกัด 11.บริษัท จัมโบ้ เอ 2509 จำกัด และพันธมิตร

นายกสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย (TDIA) ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิกประมาณ 20 บริษัท ที่ผ่านการจดทะเบียนจากสคบ.อย่างถูกต้อง มีแผนการตลาดที่ชัดเจน สินค้าที่มีคุณภาพและตรวจสอบได้ โดยมีเป้าหมายคือการสร้างอุตสาหกรรมขายตรงไทยให้ได้รับการยอมรับ ภายใต้ความรับผิดชอบเพื่อสังคมร่วมกัน ในปีที่ผ่านมาจึงมีการ Rebrand เพื่อปรับภาพลักษณ์ให้ทันสมัยและน่าเชื่อถือ สร้างความมั่นใจให้กับสังคมและสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้น และเดินหน้าทำภารกิจต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ “Core Values” หรือ “ค่านิยมหลัก” ได้แก่

TEAM WORK ความสามัคคีของการทำงานเป็นทีม 2.DEVELOPMENT การพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ในสมาคมฯและสมาชิกสมาคมฯ 3.INTEGRATION เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการความรู้ร่วมกันของภาครัฐ สมาชิกสมาคมฯ นักธุรกิจและผู้บริโภค 4. ACCOUNTANT ดำเนินธุรกิจบนความรับผิดชอบและการช่วยเหลือสังคม และพันธกิจ 3S คือ 1. SUSTAINABLE ตอกย้ำการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของสมาคมฯ 2. SHARING การแบ่งปันข้อมูลแนวทางปัญหาและการแก้ไขในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกในสมาคมฯ 3. SERVICE เป็นศูนย์กลางความช่วยเหลือและประสานงานให้กับทุกฝ่าย ทั้งสมาชิกสมาคมฯ ภาครัฐ และประชาชนทั่วไป

© 2021 thairemark.com