Monday, 24 June 2024 - 10 : 00 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

“ดร.ฐัช หัชลีฬหา”คว้ารางวัลสุดยอดบุคคล “สาขา Digital Platform for Society”

สร้างผลงานโดดเด่นเข้าตากรรมการมาอย่างต่อเนื่องก็คงต้องยกนิ้วให้กับคีย์แมน จอย แอนด์ คอยน์ (J&C) อย่าง ดร.ฐัช หัชลีฬหา ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารฯ โดยเฉพาะการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนนวัตกรรมร้านค้าสร้างอาชีพเพื่อชุมชน J&C imart เปลี่ยนหน้าบ้านเป็นหน้าร้าน สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ ในสังคมโดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้คนในชุมชนเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของตัวเองทั้ง นักเรียน นักศึกษา และ ก่อนวัยเกษียณผ่านระบบการจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการขึ้นทะเบียน Digital Provider โดย Depa (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

แบบระบบ omni- channel ควบคู่ไปกับระบบสมาชิกที่มีประโยชน์ร่วมกันในการผลิต- ซื้อ-ขาย-สินค้าในชุมชน ซึ่งถือเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงและเป็นความสำเร็จที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง ทั้งยืนยันได้จากรางวัลที่ได้รับมาตลอดช่วงปี 2020 – 2022 นั่นคือรางวัล The Best Retail Franchiseโดย กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงล่าสุดที่ “ดร.ฐัช” เพิ่งก้าวขึ้นรับ “รางวัลสุดยอดบุคคล สาขา Digital Platform for Society” ในงาน Thailand Digital Awards 2022 รางวัลเกียรติยศยกย่องเชิดชูเกียรติสุดยอดบุคคลและองค์กร เกี่ยวกับดิจิทัลในประเทศไทย ครั้งที่ 4 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการโครงการพัฒนานักบริหารภาครัฐและภาคเอกชนสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก พลตำรวจตรี วิชัย สังข์ประไพ ในฐานะประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ ห้องดอนเมือง บอลรูม โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

© 2021 thairemark.com