Tuesday, 23 July 2024 - 11 : 56 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ไอยราแพลนเน็ต สะเทือนจากกัมพูชา มีนักธุรกิจเข้าร่วมงานกว่า 900 คน

เช้านี้….กับงานสัมมนาปลุกพลังนักธุรกิจไอยรา YCC -You Can Change
โดย ดร.กัมปนาท บุญราศรี และ GD.นิกร ดุกสุกแก้ว โดยมีนักธุรกิจไอยรากัมพูชา
เข้าร่วมงานกว่า 900 คน
ปลุกพลัง – ตื่นรู้ – โฟกัสเป้าหมาย

PR_AIYARA #YCCcambodia

© 2021 thairemark.com