Wednesday, 24 July 2024 - 12 : 49 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

บริษัท เอ็น แอล เวลเนส จำกัดจัดประชุมสัมมนาผู้นำ NL Power Leader Camp ครั้งที่ 1

บริษัท เอ็น แอล เวลเนส จำกัดจัดประชุมสัมมนาผู้นำ NL Power Leader Camp ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมภูสักธาร รีสอร์ท อ. เมือง จนครนายก ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย คุณฐกร ช่อมะลิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คุณขจรพงษ์ เรืองศรี ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

คุณนนท์ธวัช มังกรวิชัยสิริ ประธานบริหารฝ่ายสมาชิก คุณปณัชนก สุจจิตรพร ฮาร์ท ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสมาชิก ให้การต้อนรับ ซึ่งในงานสัมมนาครั้งนี้มีผู้นำเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 70 ท่าน โดยรวบรวมผู้นำหรือผู้ร่วมก่อตั้งจากทุกภูมิภาค มารวมตัวกันเพื่อ พัฒนาสภาวะผู้นำ พบปะวางแผนงานครึ่งปีหลังร่วมกัน และหลอมรวมตัวเป็นหนึ่ง ของครอบครัว NL Wellness

© 2021 thairemark.com