Wednesday, 24 April 2024 - 1 : 35 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ทุ่งทานตะวันใกล้กรุงบานสะพรั่งทั่วระแหงที่ปทุมธานี

ผู้ว่าฯปทุมธานี เปิดงาน “ทานตะวันบานสะพรั่งทั่วระแหง”ครั้งที่ 4 ปลุกกระแสท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชวนเช็คอินจุดท่องเที่ยวใหม่ในปทุมธานี

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.66 เวลา 10.00 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน “ทานตะวันบานสะพรั่งทั่วระแหง” ครั้งที่ 4 โดยมี นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท ซีพีแรม จำกัด นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอลาดหลุมแก้ว หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด สำนักงานใหญ่ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

การจัดงาน “ทานตะวันบานสะพรั่งทั่วระแหง” บริษัท ซีพีแรม ดำเนินการตั้งแต่ปี 2562 โดยสร้างแหล่งท่องเที่ยวเป็นทุ่งทานตะวัน และแปลงสาธิตการเกษตรบนพื้นที่กว่า 5 ไร่ พร้อมยกระดับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชนแห่งใหม่ของจังหวัดปทุมธานีอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากรวมทั้งสร้างคุณค่าให้กับสังคมรอบด้าน สู่ความยั่งยืนในทุกมิติ ผลักดันชุมชนให้มีศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งการเรียนรู้ สามารถศึกษาความรู้ด้านการเกษตรจากแปลงสาธิตการเกษตร ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก สำหรับในปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 4 ภายในงานได้สร้างจุดถ่ายรูป จุดเช็คอินให้นักท่องเที่ยวได้เก็บภาพร่วมกับดอกทานตะวันและไม้ดอกนานาพรรณเป็นที่ระลึก พร้อมกันนี้ยังได้เปิดให้ชุมชนนำสินค้าในชุมชน สินค้าเกษตร สินค้าแปรรูปมาจำหน่าย เป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนอีกทางหนึ่ง นับเป็นแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวรับลมหนาวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดปทุมธานี

นอกจากนี้ ในปีนี้ยังมีความพิเศษมาก ได้แก่ การจัดแสดง ‘ต้นกล้าราชพฤกษ์อวกาศ’ ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีความหมายต่อคนไทย ในฐานะ ‘ดอกไม้ประจำชาติ’ โดยทาง สวทช. ได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ราชพฤกษ์ จำนวน 360 เมล็ด ให้แก่ JAXA เมื่อปี 2562 เพื่อผ่านกระบวนการตรวจสอบร่วมกับเมล็ดพันธุ์พืชจากอีก 11 ประเทศก่อนส่งขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติ ในปี 2563 เป็นเวลาประมาณ 7 เดือนก่อนจะส่งกลับถึงพื้นโลกในปี 2564 และได้ถูกนำไปเพาะเป็นต้นกล้า ณ โรงเรือนวิจัย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และหลังจากงานนี้ จะนำต้นกล้าราชพฤกษ์มาปลูกในบริเวณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด อีกด้วย

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน สามารถมาเที่ยวชมงาน “ทานตะวันบานสะพรั่งทั่วระแหง” ครั้งที่ 4 เยี่ยมชมแปลงสาธิตการเกษตร เลือกซื้อสินค้าจากชุมชน ถ่ายรูป Selfie ที่จุดเช็คอิน สไตล์ปทุมธาเนี่ยน และรับแจกฟรี ต้นกล้าผัก ไม้ประดับ พืชพันธุ์นานาชนิด ระหว่างวันที่ 2-17 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 – 18.00 น. ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด สำนักงานใหญ่

© 2021 thairemark.com