Tuesday, 23 April 2024 - 11 : 25 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

อลังการ!เทศกาลไหมนานาชาติกระตุ้นศก.ขอนแก่น

นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รอง ผวจ.ขอนแก่น ร่วมปล่อยขบวนแห่ ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2566 ที่เวทีลานหน้าโรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น

ปีนี้ทางจังหวัดขอนแก่นได้กำหนดขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ตระการตาและมีการจัดแสดงในจุดที่กำหนด โดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งขบวนที่สื่อวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นจาก 26 อำเภอของจังหวัด ร่วมนำขบวนที่จัดทำขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา เคลื่อนขบวนจากหน้า รร.กัลยาณวัตร มาที่ศาลากลาง จ.ขอนแก่น ท่ามกลางความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมชมความสวยงามของขบวนแห่ และกิจกรรมต่างๆกันอย่างคึกคัก

นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2566 ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พ.บ.- 10 ธ.ค.2566 ถึงวันที่ รวม 12 วัน 12 คืน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น และบริเวณโดยรอบถนนศูนย์ราชการของจังหวัด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานเทศกาลไหมนานาชาติ ฯ ให้ประชาชนชาวขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงได้รับทราบอย่างกว้างขวาง และทั่วถึงซึ่งเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวขอนแก่น วิถีการดำรงชีวิตที่เรียบง่าย สร้างความสมานฉันท์ควบคู่กันไปกับการนำเสนอการเป็นเมืองอัจฉริยะ อันเป็นจุดเด่นที่สำคัญของจังหวัด

” สำหรับขบวนแห่เริ่มขบวน จากบริเวณหน้าโรงเรียนกัลยาณวัตร ทั้งหมด 10 ขบวน ประกอบด้วย ขบวนเทิดพระเกียรติฯ ,ขบวนนบนอบสักการะพระศรีสตนาคนหุต สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ,ขบวนจากรากสู่โลก วัฒนธรรมการนุ่งห่มในวิถีชน ผ้าไหมรับใช้โลก ,ขบวนมณฑลฝูเจี้ยน /โฮแซว ศิลป์ถิ่นหมอแคน แดนหมอลำ ,ขบวนภูมิแผ่นดิน ถิ่นนาฎมวยไทย ,ขบวนหมอลำสินไซน้อยหุ่นเชียงยืน รื้อฟื้นมรดกภูมิปัญญา ,ขบวนม่วนบ่เซา หมอลำขอนแก่น คาร์นิว้าว เด้อจ้า ,ขบวนหมอลำเพลิน เชิญฟ้อน , ขบวนอลังการขอนแก่นเมืองหมอลำ และขบวนสะหลองหมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองขอนแก่น”

โดย…จักรพันธ์ นาทันริ

© 2021 thairemark.com