Wednesday, 24 July 2024 - 8 : 10 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ซีพี แอ็กซ์ตร้า ลุยปั้น “Digital Content Creator”

แม็คโคร ผู้นำธุรกิจค้าส่ง ภายใต้ซีพี แอ็กซ์ตร้า สนับสนุนนวัตกรรมและการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการเฟ้นหานักสร้างสรรค์คอนเทนต์รุ่นใหม่ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงาน รับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ซีพี แอ็กซ์ตร้ามีนโยบายสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการศึกษาเชิงรุกในทุกมิติ ด้วยเป้าหมายสร้างงานสร้างอาชีพรวม 400,000 ราย ภายในปี 2573 และเราเล็งเห็นความสำคัญของการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆ ผ่านโซเชียลมีเดีย ซึ่งมีความสำคัญมากขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับธุรกิจ จึงร่วมมือกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต พัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษานำองค์ความรู้สมัยใหม่มาปฏิบัติจริง รวมทั้งการทำคอนเทนต์ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ในหัวข้อ “เริ่มต้นความสุขที่แม็คโคร” (Makro Journey of Happiness) ต่อยอดสู่การเป็นนักสร้างสรรค์คอนเทนต์มืออาชีพ และเปิดโอกาสในการร่วมงานหรือทำกิจกรรมต่างๆ กับแม็คโครในอนาคต”

ด้าน รศ.ดร.เชฎฐเนติ ศรีสอ้าน รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี กล่าวว่า “โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างแม็คโครและสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาทั้งด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสาขานักสร้างสรรค์คอนเทนต์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงานจริงระหว่างการเรียนการสอน พร้อมเปิดประสบการณ์ในการทำงานผ่านสื่อออนไลน์ที่กำลังเติบโตและเป็นช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงคนจำนวนมาก เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ด้วยวิธีการและกลยุทธ์การสื่อสารที่สอดรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน”

ขณะที่นายปธานิน จันทร์วิเศษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตัวแทนกลุ่มมิลลิลิตร ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ กล่าวว่า “ขอบคุณซีพี แอ็กซ์ตร้าที่จัดโครงการดีๆ ผมรู้สึกดีใจและภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับ โครงการนี้มีประโยชน์มากสำหรับนักศึกษา ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงในการสร้างสรรค์แคมเปญการสื่อสาร ภายใต้โจทย์ “เริ่มต้นความสุขที่แม็คโคร” ด้วยแนวคิดเรื่อง “ความสุข” ของผู้บริโภคที่มาใช้บริการที่แม็คโคร เราได้นำเสนอเป็นคลิปทั้งหมด 4 ตอน ได้แก่ สุขสบาย สุขใจ สุขภาพ และสุขสม โดยมียอดคนดูมากกว่า 1.2 แสนราย มองว่าการสร้างสรรค์ผลงานดังกล่าวสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดการทำงานได้จริงในอนาคต”

โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี และ รศ. ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วยนางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กรและนางสาวชลพินทุ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้

ภายในงานได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยรังสิต นำโดย ผศ.พูนลาภ ตั้งอาสนะวิทย์ และอาจารย์ชนินทร์ เหมือนมีวิทย์ ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากช่องดัง นำโดยช่องยิ้มหวาน ช่อง ASAVASIN และช่องโลกของคนลดน้ำหนัก ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินโครงการเฟ้นหานักสร้างสรรค์คอนเทนต์รุ่นใหม่

© 2021 thairemark.com