Sunday, 26 May 2024 - 12 : 26 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

บี. บราวน์ ลงนามกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

บี. บราวน์ ประเทศไทย และ เอสคูแลป อะคาเดมี่ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการบริหารยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดดำส่วนกลางที่บ้าน: รามาธิบดีโมเดล พร้อมเดินหน้าแบ่งปันความเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาการดูแลรักษาและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นนำของโลกจากเยอรมนี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี นายสายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับรศ. นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง และ อ. นพ.พิชัย จันทร์ศรีวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และรศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการให้ยาเคมีบำบัดที่บ้าน (ambulatory home based-chemotherapy) อันจะนำไปสู่การเพิ่มพูนทักษะ ประกอบกับขยายขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งไปยังบุคลากรทางสาธารณสุขในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก

การพัฒนาสมรรถนะในด้านของการให้ยาเคมีบำบัดที่บ้านนั้น ถือเป็นส่วนสำคัญต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยยกระดับและพัฒนามาตรฐานการรักษาผู้ป่วยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก โดยการส่งเสริมทักษะและความสามารถของบุคลากรฯ ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบี. บราวน์ ในการแบ่งปันความเชี่ยวชาญเพื่อร่วมปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก ผ่านเอสคูแลป อะคาเดมี่ หน่วยงานด้านการศึกษาและการจัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ เสริมสร้างทักษะไปยังบุคลากรสาธารณสุข

รศ. นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ กล่าวว่า “ในนามของศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรามีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือระหว่าง บี. บราวน์ ประเทศไทย และเอสคูแลป อะคาเดมี่เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในด้านการให้ยาเคมีบำบัดที่บ้าน โดยทีมศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 โดยมีบริษัท บี. บราวน์ ประเทศไทย ได้เป็นพันธมิตรความร่วมมือในการดำเนินการมาโดยตลอด สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะได้เป็นการขยายขอบเขตการดำเนินการด้านการให้ยาเคมีบำบัดที่บ้านในผู้ป่วยโรคมะเร็งไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเซียแปซฟิก ซึ่งรูปแบบของการรักษาแบบใหม่นี้ นอกจากจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล ลดอัตราครองเตียงแล้ว ประโยชน์สูงสุดจะเกิดกับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่จะได้รับการรักษาโดยการให้ยาเคมีบำบัดในรูปแบบใหม่ที่มีผลลัพธ์การรักษาได้ดีไม่แตกต่างจากการให้ยาในรูปแบบปกติ ประหยัดค่าใช้จ่ายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คาดหวังว่าการฝึกอบรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมและสามารถเป็นแนวทางการปฏิบัติในระดับนานาชาติต่อไป”

นายสายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในครั้งนี้เรามีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อพัฒนาการรักษาและพัฒนาสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วโลก การร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่เราพร้อมนำเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญระหว่างกัน โดยเราขอให้คำมั่นสัญญาในการสร้างโอกาสที่ยิ่งใหญ่ต่อบุคคลากรทางการแพทย์และสร้างความเท่าเทียมของผู้ป่วยโรคมะเร็งในฐานะผู้นำด้านเครื่องมือแพทย์ที่ร่วมขับเคลื่อนความก้าวหน้าด้านการศึกษาและรักษาโรคมะเร็งกับผู้เชี่ยวชาญไปยังพื้นที่ต่างๆ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาการรักษาและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งได้”

พิธีลงนามความร่วมมือนี้ได้รับเกียรติจากตัวแทนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและผู้บริหารจากบริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการร่วมปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก

© 2021 thairemark.com