Thursday, 23 May 2024 - 4 : 23 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซีย เช็คอิน ชิม ช้อป ของดีเมืองเบตงในงานไก่เบตง

ยะลา – นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซีย เช็คอิน ชิม ช้อป ของดีเมืองเบตงในงานไก่เบตง เพื่อส่งเสริมการทำมาหากิน สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยใช้ไก่เบตง อาหารอัตลักษณ์เบตง และผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอเบตง เป็นสื่อในการนำการท่องเที่ยว

ค่ำวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ที่บริเวณลานวัฒนธรรมสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายธีรุตน์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงานไก่เบตง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ภายใต้คอนเซ็ป “เช็คอิน ชิม ช้อป ของดีเมืองเบตง”โดยมีนายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนชาวเบตง นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซีย เข้าร่วมเที่ยวชมงานและเดินขบวนพาเรดแฟนซีไก่เบตงและของดีเมืองเบตงอย่างยิ่งใหญ่

นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง ในฐานะตัวแทนผู้จัดงานเปิดเผยว่า ไก่เบตง ถือเป็นเอกลักษณ์ของดีเบตงที่ขึ้นชื่อ และสืบทอดการเลี้ยงมานานกว่า 100 ปี สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเบตง จนกลายเป็นประเพณีวัฒนธรรมด้านอาหารการกินของเมืองเบตงที่ขึ้นชื่อ นอกจากไก่เบตงแล้ว การจัดงานครั้งนี้ เทศบาลเมืองเบตงได้นำเอาของดีเมืองเบตงก็คือ ทุเรียนผลไม้ที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่ง มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ สร้างเป็นเอกลักษณ์ใหม่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างสีสัน ความหลากหลายในกิจกรรมการท่องเที่ยว ภายใต้คอนเซ็ป “เช็คอิน ชิม ช้อป ของดีเมืองเบตง”

สำหรับภายในงานมีกิจกรรมมากมายอาทิ การประกวดพันธุ์ไก่เบตง การประกวดดนตรีเยาวชน การแข่งขันกินไก่เบตง การประกวด Miss Tourism การแข่งขันกินหมี่เหลืองเบตง การประกวดทุเรียนพันธุ์หมอนทอง การประกวดธิดาไก่เบตง การแข่งขันกินวิบาก และการแสดงดนตรี

โดย…เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา

© 2021 thairemark.com