Wednesday, 29 November 2023 - 4 : 15 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

สมาคมข้าวถุงไทยกังวลคนไทยกินข้าวลดลง พร้อมตรึงราคา แม้ต้นทุนพุ่ง 6 บาท

สมาคมข้าวถุงไทยกังวล “คนไทยกินข้าว” ลดลง พร้อมตรึงราคา แม้ต้นทุนพุ่ง 6 บาท โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ปัจจุบันประเทศไทยมีการบริโภคข้าวในประเทศ คิดเป็นมูลค่า 2 แสนล้านบาท ในส่วนของกลุ่มข้าวบรรจุถุงมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 60,000 ล้านบาท

นายยงยุทธ พฤกษ์มหาดำรง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซี.พี.ฟู๊ดสโตร์ จำกัด ผู้ผลิตข้าวตราฉัตร และนายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย กล่าวว่า จากข้อมูลในปัจจุบันพบว่า คนไทยบริโภคข้าวลดลงเหลือ 75 กิโลกรัมต่อคนต่อปี จากเดิม 100 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ซึ่งหากการบริโภคข้าวลดลงเรื่อยๆ อาจจะกระทบต่อระบบนิเวศอุตสาหกรรมข้าวไทย

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการบริโภคข้าวในประเทศ คิดเป็นมูลค่า 2 แสนล้านบาท ในส่วนของกลุ่มข้าวบรรจุถุงมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 60,000 ล้านบาท ที่ผ่านมาเติบโตปีละ 3-4% สำหรับปี 2566 นี้ คาดการณ์ว่าจะเติบโตในอัตราเดียวกัน ถึงแม้ว่าต้นทุนจะเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาข้าวเปลือก เช่น ข้าวหอมมะลิ แต่เดิมอยู่ที่ 19 บาทต่อกิโลกรัม แต่ปัจจุบันอยู่ที่ 25 บาทต่อกิโลกรัม หรือปรับเพิ่มขึ้น กิโลกรัมละ 6 บาท

นายยงยุทธ กล่าวอีกว่า สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยและผู้ประกอบการเห็นชอบ และร่วมมือกันเพื่อที่จะยังคงราคาขายไว้เท่าเดิม ไม่มีแผนที่จะปรับราคาข้าวถุงขึ้น แม้ว่าต้นทุนจะพุ่งสูงก็ตาม ส่วนหนึ่งเพราะในตลาดเองก็ยังคงมีการแข่งขันจัดโปรโมชั่น รวมถึงมีผู้เล่นหน้าใหม่ เช่น กลุ่มข้าวกระสอบ ก็หันมาทำแบรนด์บรรจุถุงกันมากขึ้น เพราะถึงแม้ทิศทางการบริโภคข้าวของคนไทยจะดูลดลง แต่จะเน้นเรื่องคุณภาพและประโยชน์มากยิ่งขึ้น

นางสาวกรองทิพย์ ธนถาวรลาภ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด กล่าวว่า ด้วยพฤติกรรมการบริโภคข้าวที่เปลี่ยนไปของคนไทย โดยเฉพาะหลังเกิดโควิด ผู้บริโภคได้กลับมาให้ความสำคัญ และเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพมากขึ้น ทำให้พฤติกรรมการบริโภคข้าวปรับเปลี่ยนไปเช่นกัน

ทั้งนี้ หลายคนจึงหันมาบริโภคข้าวเพื่อสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มข้าวไม่ขัดสี เช่น ข้าวกล้อง ข้าวหอมผสมมันปู และข้าวไรซ์เบอร์รี่ จะเห็นว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่จะมีข้อมูลนำมาใช้เพื่อการบริโภคข้าวมากขึ้น ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุต้องการข้าวที่มีคุณภาพมากขึ้นเช่นกัน

นางสาวพรภัทรา บำรุงรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย ข้าวหงษ์ทอง กล่าวว่า ปัจจุบันผู้บริโภคเกิดความเข้าใจกันว่าทานข้าวแล้วอ้วน ทำให้มีแนวโน้มที่คนไทยจะลดอัตราจำนวนการบริโภคข้าวลงเรื่อยๆ แต่จริงๆ แล้ว ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย และไม่ได้ทำให้อ้วน ถ้าหากทานอย่างถูกวิธี ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หันมาดูแลสุขภาพ หรือเลือกข้าวไม่ขัดสี เช่น ข้าวกล้อง ข้าว กข. ที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้เช่นกัน

ทางด้าน นายวีระชาติ คำกลัด ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายจัดซื้อสินค้าบริโภค บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การจัดงานข้าวถุงร่วมใจ ประหยัดทั่วไทย ที่บิ๊กซี ครั้งที่ 15 ที่เริ่มตั้งแต่ 8 ก.พ.-15 มี.ค. 66 จะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้บริโภค และยังช่วยเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

“เราเชื่อว่าระบบนิเวศของอุตสาหกรรมนี้เติบโตไปด้วยกัน โดยแคมเปญนี้จะมียอดขายกลุ่มข้าวถุงโตขึ้น 20% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติ ที่สำคัญจะช่วยผลักดันยอดขายข้าวถุงรวมปีนี้ จะทำได้ไม่ต่ำกว่า 13 ล้านถุง หรือกว่า 68,000 ตัน”

© 2021 thairemark.com