Tuesday, 16 July 2024 - 4 : 28 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ซีพี ออลล์ ช่วย SME ขายสินค้าในเซเว่น อีเลฟเว่น ทะลุ 8 พันรายการ ตั้งเป้าปี’66 เพิ่ม 10%

“ยุทธศักดิ์”ซีพี ออลล์ ช่วย SME ขายสินค้าในเซเว่น อีเลฟเว่น ทะลุ 8 พันรายการ พร้อมตั้งเป้าปี 66 เดินหน้ายกระดับ SME เพิ่ม 10%

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL กล่าวว่า ในปี 2565 บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างระบบนิเวศในการพัฒนา SME ไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ผ่านกลยุทธ์หลักที่สำคัญคือ กลยุทธ์ 3 ให้ ได้แก่

1.ให้ช่องทางขาย เพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการ SME นำเสนอสินค้าเพื่อจำหน่ายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และผ่านช่องทางออนไลน์ 2.ให้ความรู้ จัดอบรมสัมมนา แก่ผู้ประกอบการ SME อย่างต่อเนื่อง และ 3.ให้การเชื่อมโยงเครือข่าย ผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนจัดโครงการและกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME

ทั้งนี้ การให้ช่องทางขาย ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเซเว่น อีเลฟเว่น เนื่องจากมีสาขาทั่วประเทศ ปี2564 ได้จัดทำ SME Shelf จัดวางสินค้า SME ให้เด่นชัดใน 2,300 สาขา ปีนี้ ขยายความสำเร็จต่อเนื่องผ่านโครงการSME เสน่ห์ภาค ช่วยผลักดันสินค้าท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้เข้ามาจำหน่ายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

ปัจจุบันมีสินค้า SME วางจำหน่ายที่ร้านมากกว่า 6,000 สาขาทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน ยังมีสินค้า SME วางจำหน่ายบนช่องทาง All Online ครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้า ทั้งกลุ่มอาหารและกลุ่มของใช้ รวมจำนวนสินค้า SME ที่วางจำหน่ายทั้งบนช่องทางออฟไลน์และออนไลน์มากกว่า 8,000 รายการ

นอกจากการให้ช่องทางขาย ผ่านโครงการ SME เสน่ห์ภาค แล้ว ในปี 2565 ยังมีโครงการอื่นๆ ที่ดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ 3 ให้ เกิดขึ้นจำนวนมาก ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการ SME และพันธมิตรเป็นอย่างดี เช่น กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME นำเสนอสินค้าได้โดยตรง พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ 7

รวมถึงสนับสนุน SME ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้การสนับสนุนผู้ประกอบการและเกษตรกรในทุกด้าน, กิจกรรมสัมมนา SME 3 ก แกร่ง เก่ง กล้า กิจกรรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ SMEโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา และกิจกรรมร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม DIPROM MOVE TO MODERN TRADE ที่จะช่วยพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด เป็นต้น

จากการตอบรับที่ดีดังกล่าว ส่งผลให้ในปี 2565 บริษัทสามารถพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมผู้ประกอบการ SME เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ถึง 10% รวมจำนวนกว่า 1,000 ราย

นายยุทธศักดิ์ กล่าวอีกว่า แผนการดำเนินงานปี 2566 ซีพี ออลล์ ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านกลยุทธ์ 3 ให้ พร้อมตั้งเป้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME ให้แข็งแกร่งเพิ่มอีก 10% จากปี 2565 โดยเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนแผนงานดังกล่าวให้บรรจุเป้าหมายยังคงเป็น ศูนย์ 7 สนับสนุน SME ที่ดำเนินการให้คำปรึกษา สนับสนุน

รวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ในทุกด้านมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดกิจกรรมและโครงการร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนเพิ่มมากขึ้น โดยจะขยายกรอบความร่วมมือไปยังต่างจังหวัด เพื่อขยายโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SMEและเกษตรกรได้เข้าถึงกิจกรรมดีๆ ง่ายขึ้น

© 2021 thairemark.com