Thursday, 20 June 2024 - 4 : 21 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

มาซาร์สในประเทศไทยจัดตั้งส่วนงานเกาหลี (Korean Desk) เพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุนเกาหลีที่มองหาโอกาสการลงทุนในประเทศไทย

กรุงเทพฯ – เพื่อให้บริการแก่นักลงทุนชาวเกาหลีที่แสวงหาโอกาสการลงทุนในประเทศไทย บริษัทมาซาร์สในประเทศไทย บริษัทที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบบัญชีและภาษีชั้นนำระดับโลก ได้จัดตั้งส่วนงานเกาหลี (Korean Desk) เพื่อให้คำปรึกษาด้านการทำธุรกิจ การจัดการด้านภาษี และคำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ประกอบการเกาหลีที่ต้องการขยายธุรกิจในประเทศไทย

เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวเชิงกลยุทธ์นี้ มาซาร์ส ได้แต่งตั้ง นางจุงมิน (ซูซาน) ปาร์ค หัวหน้าส่วนงานเกาหลีของมาซาร์สในประเทศไทย ซูซานทำงานให้กับมาซาร์ส ในเกาหลีเป็นเวลานานก่อนที่จะมาร่วมงานกับมาซาร์สในประเทศไทย ดังนั้น ด้วยประสบการณ์การทำงานในสองประเทศ เธอสามารถให้การสนับสนุนแบบมืออาชีพแก่ผู้ประกอบการเกาหลีที่กำลังต้องการขยายธุรกิจจากเกาหลีมายังประเทศไทย

นางปาร์ค กล่าวว่าประเทศไทยนับเป็นตลาดที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจเกาหลี เนื่องจากเป็นประเทศที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจเป็นอันดับสองในกลุ่มประเทศอาเซียนและมี GDP ต่อหัวเป็นอันดับ 4 ของอาเซียน ประเทศไทยจึงเป็นประเทศที่น่าดึงดูดที่สุดในภูมิภาคในแง่ของจำนวนประชากรและมีกำลังซื้อ

“การทำธุรกิจในประเทศไทยยังมีข้อดีหลายประการ รวมถึงการมีความได้เปรียบทางภูมิรัฐศาสตร์ เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางคาบสมุทรอินโดจีน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นสะพานเชื่อมเข้าสู่ประเทศอาเซียนอื่น ๆ ได้ทั้งทางบกและทางทะเลอีกด้วย”

“นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการการส่งเสริมนโยบาย ‘Thailand 4.0’ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะกลางถึงระยะยาวสำหรับการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายหลัก เช่นรถยนต์แห่งอนาคต เชื้อเพลิงชีวภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น จึงมีโอกาสอีกมากสำหรับผู้ประกอบการเกาหลีที่จะสามารถขยายบทบาทให้กว้างขวางขึ้นด้วยขีดความสามารถเชิงเทคนิคระดับโลกในหลายภาคส่วน เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG  (เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy)  อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เมืองอัจฉริยะ และอุตสาหกรรมดิจิทัล การพัฒนาเหล่านี้จะเปิดโอกาสให้ธุรกิจได้เติบโตยิ่งขึ้น” นางปาร์คกล่าวเสริม

แม้จะมีข้อได้เปรียบดังกล่าว แต่เจ้าของธุรกิจเกาหลีก็ยังพบว่าเป็นเรื่องค่อนข้างยากในการที่จะขยายเข้าสู่ตลาดประเทศไทย เพราะตลาดไทยถูกครอบงำโดยธุรกิจจากประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ รวมถึงญี่ปุ่น ประเทศในแถบยุโรป สหรัฐอเมริกา และจีนก็เริ่มเข้ามาลงทุนในไทยอย่างจริงจังเช่นกัน

นอกจากนี้การเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจในประเทศไทยนั้นมักจะเป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่แต่ข้อมูลที่เป็นภาษาเกาหลีกลับมีอยู่น้อย ขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญเชิงธุรกิจอย่าง CPA ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี และนักกฎหมาย ก็ยังมีไม่มากพอที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทเกาหลีในภาษาเกาหลีได้

“นี่คือเหตุผลที่มาซาร์สในประเทศไทยได้จัดตั้งส่วนงานเกาหลีขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการชาวเกาหลีได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และจำเป็นต่อการแข่งขันกับบริษัทจากประเทศอื่น ๆ ได้อย่างทัดเทียมกัน” นางปาร์คกล่าว

ข้อดีประการหนึ่งที่มาซาร์สในประเทศไทยสามารถนำเสนอการบริการให้แก่ลูกค้าคือการมีผู้เชี่ยวชาญชาวเกาหลีประจำอยู่ตามสำนักงานต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างธุรกิจที่ดำเนินการในประเทศไทย เกาหลี และบริษัทในเครือที่อยู่ในประเทศต่างๆ

มาซาร์สในประเทศไทยจะเริ่มต้นการทำงานด้วยการวิเคราะห์วิจัยหารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม ทบทวนกฎหมายการลงทุนของประเทศไทย รวมทั้งทำความเข้าใจโครงสร้างตราสารทุนสำหรับนักลงทุนชาวเกาหลี จากนั้นจึงช่วยดำเนินการต่างๆ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับประเภทของกิจการให้มากที่สุด ตลอดจนมีการทำงานร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่สนับสนุนการประกอบกิจการของธุรกิจจากต่างประเทศ ในกรณีที่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการในประเทศไทยอีกด้วย

“เรายังให้คำปรึกษาด้านภาษี ตั้งแต่ปัญหาภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั่วไปจนถึงภาษีระหว่างประเทศ รวมถึงการตั้งราคาโอนระหว่างกัน (Transfer Pricing)  และเรายังให้บริการเอาท์ซอร์สด้านบัญชีและการจัดทำบัญชีเงินเดือน บริการตรวจสอบบัญชี รวมถึงวางระบบการเงิน ไอที และการตรวจสอบภายใน และเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงิน รวมถึงการควบรวมกิจการ ทำการประเมินมูลค่ากิจการ และการปรับโครงสร้างองค์กร บริการทั้งหมดนี้จะมีการปรับให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าชาวเกาหลี นอกจากนี้ เรายังสามารถให้คำปรึกษาแบบครบวงจรสำหรับการดำเนินธุรกิจในทั้งสองประเทศผ่านความร่วมมือของมาซาร์สในประเทศไทยและมาซาร์สในเกาหลีอีกด้วย” นาง ปาร์คกล่าว

ปัจจุบัน บริษัทมาซาร์สมีผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 44,000 คนในกว่า 90 ประเทศ ส่วนมาซาร์สในประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 300 คนที่ให้คำปรึกษาด้านการตรวจสอบบัญชี การจัดทำบัญชี กฎหมาย ภาษี และการเงิน โดยได้ผสานประโยชน์จากการมีพันธมิตรทั่วโลกเข้ากับการขับเคลื่อนธุรกิจของผู้ประกอบการที่เป็นพันธมิตรกัน

มาซาร์สมีการทำงานเป็นทีม โดยจะร่วมมือกันทำงานแบบบูรณาการ เพื่อสามารถให้บริการที่สอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้าแต่ละราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่หรือรายเล็ก ทุกประเภทธุรกิจและทั่วทุกภูมิภาค โดยสามารถให้บริการตามความต้องการของลูกค้าที่ต้องการขยายธุรกิจในประเทศหรือทั่วโลก

ทั้งนี้ การจัดตั้งส่วนงานเกาหลีที่มาซาร์สในประเทศไทยถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างคนไทยและคนเกาหลี อย่างไรก็ตาม ก็ไม่อาจมีสิ่งใดรับประกันความสำเร็จของการลงทุนได้ ซึ่งเรื่องนี้ มาซาร์สให้ความเห็นว่า หากรัฐบาลไทยพยายามดึงดูดผู้ประกอบการเกาหลีเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายในการเป็น ‘Thailand 4.0′ และเศรษฐกิจ BCG ได้ ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนในการสร้างความเติบโตให้กับทั้งสองประเทศ

“ฉันจะไม่แปลกใจเลย หากประเทศไทยและประเทศเกาหลีจะสามารถเป็นพันธมิตรที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน และหากภาครัฐและเอกชนของทั้งสองประเทศหันมาผนึกกำลังกัน ก็จะสามารถก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางระดับโลกในการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันได้ ขณะเดียวกัน ส่วนงานเกาหลีของมาซาร์สในประเทศไทยก็จะสามารถให้บริการที่เป็นการเฉพาะแก่ลูกค้าเกาหลีแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อช่วยให้พวกเขาลงทุนได้อย่างเต็มกำลังและประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจในประเทศไทยเพื่ออนาคตที่สดใสทั้งสองประเทศ” นางปาร์ค กล่าวสรุป

Bio – Khun Susan: https://www.mazars.co.th/Users/Our-team/Susan-Park

Korea Desk webpage: https://www.mazars.co.th/Home/Services/International-services/Korea-desk

© 2021 thairemark.com