Friday, 14 June 2024 - 5 : 52 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

สมาคมเพื่อนชุมชนจัดอบรมวิสาหกิจชุมชนเสริมแกร่งผู้สูงวัยขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

“สมาคมเพื่อนชุมชน” จัดกิจกรรมปิดคอร์สการอบรมสำหรับผู้สูงวัยให้กับวิสาหกิจชุมชนโครงการธรรมศาสตร์โมเดล ตั้งเป้าสร้างทักษะการเรียนรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ เพิ่มโอกาสในการขาย-ทำตลาดผ่านช่องทางออนไลน์และแอปพลิเคชันต่างๆ ด้านชุมชนตอบรับเข้าร่วมคึกคัก หวังนำความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนาตัวเองและสมาชิกในกลุ่ม

นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่า สมาคมเพื่อนชุมชนก่อตั้งจากความร่วมมือของ 5 ผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง อันประกอบไปด้วย กลุ่ม ปตท. เอสซีจี บีแอลซีพี กลุ่ม บ.ดาวประเทศไทย และจีพีเอสซี ปัจจุบันมีสมาชิก รวม 17 กลุ่มบริษัท โดยที่ผ่านมาสมาคมเพื่อนชุมชนมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนายกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนมาโดยตลอด ล่าสุดสมาคมเพื่อนชุมชน ได้จัดกิจกรรมอบรมวิสาหกิจชุมชน (สูงวัย) ให้กับวิสาหกิจชุมชนในโครงการธรรมศาสตร์โมเดล เพื่อส่งเสริมให้คนสูงวัยสามารถหาช่องทางตลาดในการสร้างโอกาสทางรายได้จากการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ที่ปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมจากผู้ซื้อและผู้ขายในวงกว้าง

นายมนชัย กล่าวอีกว่า กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้สูงวัยในชุมชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากที่ผ่านมาชุมชนมีศักยภาพในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและหลากหลาย แต่ยังขาดทักษะการนำเสนอสินค้า การตลาด และ ความรู้ด้านออนไลน์ ทำให้เสียโอกาสการมีรายได้อย่างที่ควรจะเป็น ดังนั้นสมาคมเพื่อนชุมชนจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา โดยได้จัดก่อนหน้านี้แล้ว 2 ครั้ง ได้แก่ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 เน้นในเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนทางปัญญาในชุมชน เทคนิคการสร้างเรื่องราวเพื่อจูงใจลูกค้า การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การตั้งชื่อแบรนด์ การกำหนดราคา

รวมถึงการบริหารการขาย การบรรจุสินค้าและการจัดส่ง รวมถึงการแต่งภาพเพื่อการโพสต์ขายสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน และระยะที่ 2-3 ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2564 ที่เน้นฝึกเทคนิคการถ่ายภาพ แต่งภาพ การสร้างเฟสบุ๊คเพจเพื่อทำการตลาด แต่งเรื่อราว และขายของออนไลน์ในช่องทางต่างๆ อาทิ Fackbook, LINE และ Tiktok สำหรับสื่อสารส่งเสริมการขาย และครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 ระยะที่ 4 (Train the trainer) เป็นการจัดอมรมครั้งสุดท้าย ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม ที่ผ่านมา ที่โรงแรมคามิโอ แกรนด์ จังหวัดระยอง โดยแบ่งการอบรมเป็น 3 ช่วง คือ การทบทวนเนื้อหาสาระสำคัญจากการอบรมระยะที่ 1-3 และอัปเดตเทรนด์ Tiktokshop, IG, Facebook, Linemyshop ช่วงที่ 2 เรียนรู้ฝึกถ่ายทอดความรู้ให้คนในชุมชน โดยใช้เครื่องมือที่ถนัด และช่วงที่ 3 จะเป็นการสรุปบทเรียนทั้งหมดที่ได้เรียนมา เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการพัฒนาตัวเองและสมาชิกในกลุ่มต่อไป

สำหรับโครงการอบรมวิสาหกิจชุมชน (สูงวัย) มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนของโครงการธรรมศาสตร์โมเดล ในกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีอายุระหว่าง 45-75 ปี เพื่อเรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆ สร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในเรื่องของการทำตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงการโพสต์ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยตนเอง และยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มและในชุมชนต่อไป โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจาก oppyclub ที่มีประสบการณ์ในการสอนผู้สูงวัยมากกว่า 20 ปี และมีการทำหลักสูตรร่วมกับกรมผู้สูงอายุ รวมถึงการตัดต่อวีดีโอ การฝึกขายสินค้า การถ่ายภาพ เป็นต้น

© 2021 thairemark.com