Monday, 24 June 2024 - 10 : 32 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ผกก.แม่สอดถกคปภ.เร่งช่วยด้านประกันพยาบาลเจ็บสาหัสจากรถชน

ตาก-ผกก.แม่สอด ประชุมร่วม คปภ.หารือการช่วยเหลือด้านประกันชีวิตพยาบาล รพ.อุ้มผาง ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชน

พ.ต.อ.มนต์ศักดิ์ แก้วอ่อน “แม่สอด 1.”

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 พ.ต.อ.มนต์ศักดิ์ แก้วอ่อน “แม่สอด 1.” ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอด จังหวัดตาก ได้ร่วมกับ น.ส.ขวัญเรือน สุขเกษม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดตาก (คปภ.) /อาสาสมัครประกันภัย และ คณะ คปภ. ผู้แทนบริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด , พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายสินไหมและอาสาสมัครประกันภัย เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการช่วยเหลือพยาบาล รวมทั้งการติดตามและสอบถามลักษณะการเกิดอุบัติเหตุและผลคดีในเบื้องต้น พร้อมแจ้งแนวทางการให้ความช่วยเหลือ และสิทธิ์ของผู้ประสบภัยที่จะได้รับการชดใช้จากบริษัทประกันภัย กรณีรถพยาบาลโรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชน ที่สำนักงานผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอด สภ.แม่สอด

จากนั้น น.ส.ขวัญเรือน สุขเกษม ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดตาก /อาสาสมัครประกันภัย ได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบภัยและญาติผู้ประสบภัย พร้อมชี้แจงสิทธิ์ที่จะได้รับการชดใช้จากบริษัทประกันภัย และนำบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์ตู้โรงพยาบาลอุ้มผาง ไปในวันดังกล่าวด้วย และได้กำชับให้ดูแล อำนวยความสะดวกในการรับรองสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 กรณีรถยนต์ตู้ฉุกเฉินโรงพยาบาลอุ้มผาง ระหว่างทางที่จะนำตัวผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอุ้มผางเข้าไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลแม่สอด

รถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ 2320 ตาก มีการประกันภัยภาคบังคับและประกันภัยรถภาคสมัครใจกับ บมจ. กรุงเทพประกันภัยฯ ได้เฉี่ยวชนกับรถยนต์บรรทุกพ่วง 22 ล้อ หมายเลขทะเบียน 70-4051 กำแพงเพชร (หัวลาก) มีประกันภัยรถภาคบังคับ กับบมจ.ทิพยประกันภัยฯ และประกันภัยภาคสมัครใจกับ บมจ.นำสินประกันภัยฯ สำหรับหมายเลขทะเบียน 70-3136 กำแพงเพชร (พ่วง) มีประกันภัยภาคบังคับกับ บมจ.เมืองไทยประกันภัยฯ แต่ไม่พบข้อมูลการทำประกันภัยภาคสมัครใจ จากอุบัติเหตุดังกล่าวส่งผลให้นายกิตติพงษ์ อาจยาทา ผู้ขับขี่รถยนต์ตู้ โรงพยาบาลอุ้มผาง ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย รักษาและกลับบ้านแล้ว

และมีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ อีก 3 ราย 1. นางสาวปุณยวีร์ ศรีคำแปง (เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุ้มผาง) อาการบาดเจ็บสาหัส ได้นำตัวส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ 2. นางสาวพิณทิพ วิฑูรกิจขจร อาการบาดเจ็บ (เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุ้มผาง) ปัจจุบันรักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลแม่สอด 3. นายคม ไม่มีชื่อสกุล (ผู้ป่วยที่จะนำตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลแม่สอด) อาการบาดเจ็บสาหัส ปัจจุบันรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก

© 2021 thairemark.com