Wednesday, 17 April 2024 - 3 : 54 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

คปภ.เร่งเยียวยาโกดังเก็บมันอยุธยาไฟไหม้วอดพร้อมสำรวจความเสียหายผ่านPlatform

คปภ. สั่งเร่งช่วยเหลือด้านประกันภัย เหตุไฟไหม้โกดังเก็บมันสำปะหลังพระนครศรีอยุธยา และสำรวจความเสียหายอย่างเร่งด่วนผ่าน Platform

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บมันสำปะหลังของบริษัท ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า จำกัด หมู่ 4 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเหตุให้มันสำปะหลังที่เก็บไว้ในโกดังได้รับความเสียหายจำนวนมาก เหตุเกิดเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเบื้องต้น ได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ บูรณาการร่วมกับสายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค สำนักงาน คปภ. ภาค 7 (นครปฐม) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เร่งช่วยเหลือและสำรวจความเสียหายอย่างเร่งด่วนผ่าน Platform การรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน คปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้กับผู้ได้รับความเสียหายที่ถูกเพลิงไหม้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดแล้ว รวมทั้งติดตามและตรวจสอบข้อมูลด้วยว่าตัวโกดัง และทรัพย์สินภายในโกดัง ซึ่งเป็นมันสำปะหลังได้มีการทำประกันภัยรองรับไว้หรือไม่

ทั้งนี้ ได้รับรายงานจากสำนักงาน คปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้ตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัยเบื้องต้น พบว่า มีการรับประกันภัย ดังนี้

  1. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับประกันภัยทรัพย์สินเลขที่ 90 หมู่ 2-4 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย เลขที่ 721-01111-409 ซึ่งได้ขยายความคุ้มครองถึงภัยเพิ่มเติม ได้แก่ ภัยไฟป่า ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด ภัยจากลูกเห็บ ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยจากการลุกไหม้หรือการระเบิดเนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ ภัยจากการระเบิด และภัยจากการนัดหยุดงาน รวมถึงเงื่อนไขพิเศษตามเอกสารแนบท้ายความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า

โดยบริษัท ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า จำกัด เลขที่ 68 ซอยสันติภาพ ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เป็นผู้เอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มต้นความคุ้มครองวันที่ 1 มกราคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 1 มกราคม 2565 ให้ความคุ้มครองสต๊อกสินค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง มันเม็ด และมันเส้น จำนวนเงินเอาประกันภัย 450,000,000 บาท

  1. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับประกันภัยทรัพย์สินเลขที่ 90 หมู่ 2-4 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย เลขที่ 721-01111-352 ซึ่งได้ขยายความคุ้มครองถึงภัยเพิ่มเติม ได้แก่ ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด ภัยจากลูกเห็บ ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยจากการระเบิด และภัยจากการนัดหยุดงาน รวมถึงเงื่อนไขพิเศษตามเอกสารแนบท้ายความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า

โดยบริษัท ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า จำกัด เลขที่ 68 ซอยสันติภาพ ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เป็นผู้เอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มต้นความคุ้มครองวันที่ 1 มกราคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 1 มกราคม 2565 จำนวนเงินเอาประกันภัย 190,000,000 บาท ในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้สำรวจและประเมินความเสียหายเบื้องต้น ดังนี้ 1. ความเสียหายของโกดังเก็บสินค้า ประเมินไว้ 15 ล้านบาท 2. ความเสียหายของสินค้าในสต๊อกมันสำปะหลัง ประเมินไว้ 50 ล้านบาท รวมความเสียหายเบื้องต้นจากไฟไหม้ในครั้งนี้ ประมาณ 65 ล้านบาท

“สำนักงาน คปภ. ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และแม้ว่าไฟไหม้ในครั้งนี้จะเป็นข่าวร้ายทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน แต่ก็ยังมีข่าวดีที่พบว่าผู้ประกอบการรายนี้มีการบริหารความเสี่ยงด้วยการทำประกันภัย จึงสามารถบรรเทาความเสียหายได้ตามสัญญาประกันภัย ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนประชาชน ผู้ประกอบการ ควรให้ความสำคัญกับการทำประกันอัคคีภัย ประกันชีวิต และประกันภัยทรัพย์สินประเภทอื่น ๆ เพื่อที่ระบบประกันภัยจะได้เข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยงและเยียวยาความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเรื่องประกันภัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

© 2021 thairemark.com