Wednesday, 7 June 2023 - 11 : 12 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กองทุนประกันวินาศภัยพร้อมทำหน้าที่เยียวยาประชาชนรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท

กองทุนประกันวินาศภัยพร้อมทำหน้าที่เยียวยาประชาชนรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท

นางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เปิดเผย ว่า จากสถานการณ์การรับประกันภัยโควิด-19 แบบ เจอ จ่าย จบ ที่เป็นข่าวในขณะนี้ กองทุนประกันวินาศภัยขอเรียนแจ้งว่า ขอให้ผู้เอาประกันภัยเชื่อมั่นในธุรกิจประกันภัยได้ หากมีบริษัทประกันวินาศภัยต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาต กองทุนประกันวินาศภัยสามารถคุ้มครองเยียวยาผู้เอาประกันภัยได้ตามที่กฎหมายกำหนด

เพราะ กองทุนประกันวินาศภัยมีหน้าที่คุ้มครองประชาชนโดยเป็นที่พึ่งของผู้เอาประกันภัยเมื่อบริษัทประกันภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งปัจจุบันกฎหมายกำหนดให้จ่ายได้รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท

“ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดก็ตาม กองทุนฯ สามารถบริหารจัดการเงินกองทุนฯ ให้เพียงพอกับสถานการณ์ใดที่เกิดขึ้นนั้นได้ เนื่องจากกองทุนฯ ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อเยียวยาความเสียหายจากการเอาประกันวินาศภัยของประชาชนโดยตรงอยู่แล้ว และเราสามารถจัดหาและบริหารเงินกองทุนฯ ให้เพียงพอเพื่อเยียวยาประชาชนได้แน่นอน” นางวราภรณ์กล่าว และว่า

ดังนั้นสิ่งที่กองทุนฯ ดำเนินการในสถานการณ์ช่วงนี้และยึดเป็นแนวทางปฏิบัติตลอดมาก็คือ 1. เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันวินาศภัย และการประกันวินาศภัย เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นของประชาชนต่อธุรกิจประกันวินาศภัย 2. บริหารเงินกองทุน ให้มีความพร้อมในการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเจ้าหนี้จากการเอาประกันภัย และ 3. มีความพร้อมในการชำระบัญชี เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัทประกันวินาศภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

© 2021 thairemark.com