Thursday, 20 June 2024 - 3 : 57 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

“ชนะพล มหาวงษ์”อบรมให้ความรู้ด้านประกันภัยไทย

กองทุนประกันวินาศภัยได้รับเกียรติจากสมาคมนายหน้าประกันภัยไทยในการเชิญนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัยเป็นวิทยากรงานสัมมนา เรื่อง ความท้าทายด้านกฎหมายที่มีผลต่อธุรกิจนายหน้าประกันภัย (Insurance Regulatory Challenge that impact to Insurance Broker)

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง Sapphire ชั้น 7 โรงแรมโนโวเทล แพลตตินั่ม ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยมี นายจิตวุฒิ ศศิบุตร นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย เป็นประธานพิธีในการเปิดงาน ซึ่งผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัยและพนักงานกองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย ได้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ว่าด้วย กองทุนประกันวินาศภัย” มีการจัดกิจกรรมตั้งบูธเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัยและมอบของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

© 2021 thairemark.com