Thursday, 20 June 2024 - 4 : 13 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

‘วิริยะประกันภัย’ยืนยันคุ้มครองประกันภัยโควิดทุกแผน

วิริยะประกันภัยประกาศยังให้ความคุ้มครองประกันภัยโควิด-19 ทุกแผน ส่วนลูกค้าที่กรมธรรม์ใกล้หมดอายุหรือลูกค้ารายใหม่ เตรียมพบผลิตภัณฑ์ประกันภัยโควิด-19 รูปแบบใหม่

ฐวิกาญจน์ เตชทวีทรัพย์

นางฐวิกาญจน์ เตชทวีทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า ต่อกรณีที่มีกระแสข่าวในโลกออนไลน์ว่า วิริยะประกันภัยได้ออกประกาศบอกเลิกความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 จึงขอเรียนชี้แจงในข้อเท็จจริงให้ทราบว่า บริษัทยังไม่มีนโยบายบอกเลิกกรมธรรม์ที่ลูกค้าได้ซื้อไว้ทุกแผน และยังคงให้ความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ตลอดไปจนถึงวันสิ้นสุดอายุความคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ฉบับนั้นๆ

นางฐวิกาญจน์ เปิดเผยว่า แต่เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิดเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย ทั้งการพัฒนาของเชื้อไวรัสที่เกิดสายพันธ์ใหม่ๆ ขึ้นมาและแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วและส่งผลต่อร่างกายของคนเราแตกต่างกันไป ทั้งการเสียชีวิตในเวลาที่รวดเร็ว หรือต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลนานหลายสัปดาห์ ตลอดไปถึงผู้ติดเชื้อบางรายอาจไม่แสดงอาการป่วยเลย ดังนั้นเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ส่งผลให้การรับประกันภัยโควิด-19 จำต้องมีต้องการประเมินความเสี่ยงภัยใหม่ จากเดิมทีธุรกิจประกันภัยใช้โมเดลของอู่ฮั่นประเมิน จำต้องใช้โมเดลผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งโลก ผนวกกับความต้องการในความคุ้มครองด้านประกันภัยของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงเช่นกัน โดยเฉพาะความกังวลในปัญหาเตียงขาดแคลนหรือถูกปฎิเสธการรักษาดังนั้นแนวโน้มของเงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยโควิด-19จึงมุ่งเน้นรองรับการรักษาพยาบาลมากกว่า

“กรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19ของวิริยะประกันภัยก็จะปรับเปลี่ยนไปตามแนวทางนี้เช่นกัน เป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยโควิด-19 รูปแบบใหม่ที่สามารถตอบสนองโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง และคาดว่าจะออกมาให้ความคุ้มครองได้ภายในเดือนกรกฏาคมนี้” นางฐวิกาญจน์ กล่าว

© 2021 thairemark.com