Monday, 20 May 2024 - 9 : 43 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กองทุนประกันชีวิต เร่งรัดเชิงรุกลงพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น ตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ

กองทุนประกันชีวิตปฏิบัติการเชิงรุกลงพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความให้มารับผลประโยชน์ตามสิทธิคืนจากกองทุนประกันชีวิต ด้วยความร่วมมือสนับสนุนจากสำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 โดยภายในงานดังกล่าว ได้มีการจัดเสวนาโดย นายกรัณย์ทัศ รักษ์ธรรมกิจ เจ้าหน้าที่อาวุโส รักษาการหัวหน้าส่วนกลยุทธ์และส่งเสริมประชาสัมพันธ์

เพื่อให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจในภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิต ตลอดจนวิธีการตรวจสอบและใช้สิทธิในการขอรับเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ โดยได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากซึ่งส่งผลดีต่อการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่ประชาชน ต่อธุรกิจและระบบประกันชีวิต

© 2021 thairemark.com