Friday, 21 June 2024 - 8 : 30 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

คปภ.รุดช่วยเหยื่อเก๋งชนดับ3สาหัส1ที่อุทัยธานี

คปภ. ให้การช่วยเหลือด้านประกันภัย กรณีรถเก๋งเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์เสียชีวิต 3 ราย เจ็บสาหัส 1 ราย ที่จังหวัดอุทัยธานี

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เก๋ง ทะเบียน 2 กม 4504 กรุงเทพมหานคร เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ทะเบียน 1 กจ 9735 อุทัยธานี เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย และบาดเจ็บสาหัส 1 ราย เกิดเหตุบนถนนทางหลวงหมายเลข 333 สายหนองขาหย่าง-หนองฉาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ในเบื้องต้นได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และสำนักงาน คปภ. ภาค 2 (นครสวรรค์) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดอุทัยธานี เร่งช่วยเหลือและสำรวจความเสียหายอย่างเร่งด่วนผ่าน Platform การรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักงาน คปภ. จังหวัดอุทัยธานี ได้ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้กับผู้ได้รับความเสียหายแล้ว รวมทั้งติดตามและตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัย เพื่อให้ระบบประกันภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับความเสียหายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

ทั้งนี้ ได้รับรายงานจากสำนักงาน คปภ. จังหวัดอุทัยธานี ว่ารถยนต์เก๋ง ทะเบียน 2 กม 4504 กรุงเทพมหานคร ได้ทำประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ไว้กับบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ CB055572 เริ่มคุ้มครองวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 โดยไม่พบการทำประกันภัยภาคสมัครใจแต่อย่างใด ในส่วนของรถจักรยานยนต์ทะเบียน 1 กจ 9735 อุทัยธานี ทำประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ไว้กับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด กรมธรรม์เลขที่ 8188063707102476 เริ่มคุ้มครองวันที่ 8 กันยายน 2563 สิ้นสุดวันที่ 8 กันยายน 2564 โดยไม่พบการทำประกันภัยภาคสมัครใจแต่อย่างใดเช่นกัน

สำหรับการติดตามและอำนวยความสะดวกด้านการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ทายาทผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตทั้ง 3 ราย นั้นบริษัทประกันภัยดังกล่าวได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตแล้ว รายละ 500,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท ในส่วนผู้บาดเจ็บขณะนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอุทัยธานี สำนักงาน คปภ. จังหวัดอุทัยธานี ได้ประสานบริษัทประกันภัยเพื่ออำนวยความสะดวกและรับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล โดยผู้บาดเจ็บไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล

“สำนักงาน คปภ. ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและมีความห่วงใยต่อผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนี้ พร้อมอำนวยความสะดวกด้านประกันภัยอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลาและกับทุกคน เพื่อความอุ่นใจควรให้ความสำคัญกับการทำประกันภัยเพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงภัย โดยเฉพาะการประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) การประกันภัยรถภาคสมัครใจ และการประกันภัยประเภทอื่น ๆ เพื่อให้ระบบประกันภัยช่วยบริหารความเสี่ยงและเยียวยาความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัย สามารถสอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186 หรือ Line Chatbot@oicconnect ข้อมูลอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

© 2021 thairemark.com