Saturday, 13 July 2024 - 10 : 20 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

คปภ.ช่วยด้านประกันเหยื่อไฟไหม้ย่านบางขุนเทียน

คปภ. ร่วมบูรณาการลงพื้นที่ช่วยเหลือด้านการประกันภัย กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานทินเนอร์และโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า ย่านบางขุนเทียน

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ บริษัท เซี่ยงไฮ้เพ้นท์แอนด์ฮาร์ดแวร์ จำกัด เลขที่ 45 ซอยท่าข้าม 14 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงงานผสมสี และได้ลุกลามไปติดโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าและฉีดพลาสติก ดำเนินกิจการโดย บริษัท กำจรอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันได้รับความเสียหายด้วย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าไปช่วยดับเพลิงได้รับบาดเจ็บ 1 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิต

แต่อย่างใด ในเบื้องต้นได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ เร่งช่วยเหลือและสำรวจความเสียหายอย่างเร่งด่วนผ่าน Platform การรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ ได้ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการประกันภัยให้กับผู้ได้รับความเสียหาย จากเหตุการณ์เพลิงไหม้อย่างใกล้ชิดแล้ว รวมทั้งติดตามและตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัยของโรงงานดังกล่าว เพื่อให้ระบบประกันภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับความเสียหายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

ทั้งนี้ ได้รับรายงานจากสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ ว่า บริษัท เซี่ยงไฮ้เพ้นท์แอนด์ฮาร์ดแวร์ จำกัด และบริษัทกำจรอุตสาหกรรม จำกัด ได้ทำประกันภัยไว้ ดังนี้

  1. บริษัท เซี่ยงไฮ้เพ้นท์แอนด์ฮาร์ดแวร์ จำกัด เลขที่ 45 ซอยท่าข้าม ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ได้ทำประกันอัคคีภัยไว้กับ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2 ฉบับ ได้แก่ กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยเลขที่ 015-FR-2021-0000261 เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 19 มีนาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 19 มีนาคม 2565 ซึ่งได้ขยายความคุ้มครองรวมถึงภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว ภัยลูกเห็บ ภัยเนื่องจากน้ำ และภัยจากการระเบิด จำนวนเงินเอาประกันภัย 4,613,000 บาท ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย คือ สิ่งปลูกสร้างรวมส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคาร (ไม่รวมฐานราก) และกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย สำหรับที่อยู่อาศัยเลขที่ 001-FR-2019-0084338 เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 25 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 25 ธันวาคม 2565 จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,022,720 บาท ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย คือ ตัวอาคารสำหรับบ้านพักคนงาน และโรงจอดรถ (ไม่รวมรากฐาน)
  2. บริษัท กำจรอุตสาหกรรม จำกัด เลขที่ 47 ซอยท่าข้าม ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ได้ทำประกันอัคคีภัยไว้กับ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยเลขที่ 30-21-00010016 เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนเงินเอาประกันภัย 46,706,000 บาท ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย คือ คือ สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) 26,500,000 บาท เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่งติดตั้งตรึงตราและของใช้ต่าง ๆ 8,337,000 บาท สต๊อกสินค้า 1,300,000 บาท และเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ 10,569,000 บาท

สำหรับการติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย โดยบริษัทประกันภัยดังกล่าวได้ลงพื้นที่เพื่อติดตาม และเร่งสำรวจภัยเพื่อประเมินความเสียหายแล้ว ทั้งนี้ ได้สั่งการให้สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ เข้าร่วมบูรณาการเพื่อให้การจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยเป็นไปโดยเร็วและเป็นธรรม

“สำนักงาน คปภ. ขอแสดงความเสียใจกับผู้ประกอบการที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ แต่อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นนี้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ จึงฝากเตือนมายังผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับการทำประกันภัย เพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงภัย โดยควรทำประกันอัคคีภัย หรือการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ที่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินต่าง ๆ ภายในโรงงานหรือสถานที่ประกอบการให้ครอบคลุมและเต็มมูลค่าของทรัพย์สินนั้น ๆ รวมถึงการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เพื่อที่ระบบประกันภัยจะได้เข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยงและเยียวยาความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยด้านประกันภัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

© 2021 thairemark.com