Friday, 22 September 2023 - 6 : 24 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กปว. ร่วมบูรณาการกับ คปภ. ภาค 9 (สงขลา) จัดโครงการ เสวนา เรื่อง “ไขข้อข้องใจ กองทุนประกันวินาศภัย พบ เจ้าหนี้” จ.สงขลา ปี 2566

กองทุนประกันวินาศภัย ร่วมบูรณาการกับ คปภ. ภาค 9 (สงขลา) จัดโครงการ เสวนา เรื่อง “ไขข้อข้องใจ กองทุนประกันวินาศภัย พบ เจ้าหนี้” จังหวัดสงขลา ประจำปี 2566 เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องดุสิต ชั้น 8 โรงแรมนิวซีซัน สแควร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดยการจัดโครงการ เสวนา ในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ยื่นคำทวงหนี้กับกองทุนประกันวินาศภัยได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ ภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัย และความเคลื่อนไหว ขั้นตอนในการพิจารณาคำทวงหนี้ที่ยื่นต่อกองทุนประกันวินาศภัย และเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่ธุรกิจประกันวินาศภัยในสายตาประชาชน รวมไปถึงเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจประกันวินาศภัย

ภายในงานมีการเสวนาเรื่อง “กองทุนประกันวินาศภัยไขข้อข้องใจ กองทุนประกันวินาศภัย พบ เจ้าหนี้” โดยนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย และนายกันตธัช ไหลประเดิมพันธ์ เจ้าหน้าที่ 2 ร่วมกับสำนักงาน คปภ.ภาค 9 (สงขลา) โดยมีนางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) และนายธนาศักดิ์ จันทร์ตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดสงขลา เพื่อตอบข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ระหว่างกองทุนประกันวินาศภัยและเจ้าหนี้ที่เกิดจากกรณีบริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต ร่วมไปถึงมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมฟังเสวนาในครั้งนี้เข้าร่วมเพื่อรับของที่ระลึกต่าง ๆ มากมายภายในงาน

© 2021 thairemark.com