Wednesday, 24 July 2024 - 12 : 55 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

คปภ.ผนึกพันธมิตรรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน คลอดกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์

กองทุนประกันวินาศภัย เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานจัดกิจกรรมและงานแถลงข่าวพิธีเปิด โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ของสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย และงานแถลงข่าวเปิดตัว “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์ (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์บ้านหายห่วง (ไมโครอินชัวรันส์)”

สำนักงาน คปภ. ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ได้มีการจัดกิจกรรมและงานแถลงข่าวพิธีเปิด “โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ของสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย และงานแถลงข่าวเปิดตัว “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์ (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์บ้านหายห่วง (ไมโครอินชัวรันส์)” โดยมีนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งได้เรียนเชิญกองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานนี้

โดยนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย มอบหมายให้นางสาวพิชยาพร ด่านทวีศิลป์ นายณัฐสิทธิ์ สมใจ นางสาวปุญญพัฒน์ ระโส และนายธนดล หน่อคำ เข้าร่วมกิจกรรมในงานดังกล่าว ในวันที่ 10 เมษายน 2566 ณ สำนักงาน คปภ. (รัชดาภิเษก) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัยและประโยชน์ของการประกันภัย ซึ่งภายในงานมีการแจกของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้รับทราบ

© 2021 thairemark.com