Monday, 20 May 2024 - 10 : 14 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

คปภ.ประสานเยียวยาเหยื่อนักเรียนประสบอุบัติเหตุที่ขอนแก่น-เสียชีวิตจ่าย 6.3แสน

คปภ. ประสานเพื่อเยียวยาด้านประกันภัย กรณีอุบัติเหตุรถ-รับส่งนักเรียน เสียหลักตกร่องกลางถนนมิตรภาพ ที่จังหวัดขอนแก่น เบื้องต้นระบบประกันภัยเยียวยาครอบครัวนักเรียนที่เสียชีวิต 630,000 บาท

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีรถรับ-ส่งนักเรียน ทะเบียน ผท 3978 ขอนแก่น เสียหลักตกร่องกลางถนนมิตรภาพขาเข้าจังหวัดขอนแก่น เป็นเหตุให้มีนักเรียนเสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 30 ราย ทั้งหมดเป็นนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาของโรงเรียนน้ำพอง โรงเรียนน้ำพองศึกษาและโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา ซึ่งโดยสารรถกลับบ้านหลังเลิกเรียน เหตุเกิดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 นั้น เบื้องต้นได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ บูรณาการร่วมกับสายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค สำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดขอนแก่น ในฐานะเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุ ตรวจสอบการทำประกันภัยพร้อมเร่ง อำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้กับผู้ประสบภัย ตลอดจนติดตามรายงานความเสียหายอย่างเร่งด่วนผ่าน Platform การรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งให้ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้กับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต เพื่อใช้ระบบประกันภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.

ทั้งนี้ ได้รับรายงานจากสำนักงาน คปภ. จังหวัดขอนแก่น ว่ารถรับ-ส่งนักเรียน ทะเบียน ผท 3978 ขอนแก่น ได้ทำประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ไว้กับบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 63-8-0401528-01478 เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 16 สิงหาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 สิงหาคม 2564 โดยคุ้มครองกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000 บาทต่อคน กรณีบาดเจ็บสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทต่อคน กรณีสูญเสียอวัยวะ 200,000 – 500,000 บาทต่อคน กรณีทุพพลภาพอย่างถาวร 300,000 บาทต่อคน และกรณีเข้ารักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ในจะได้รับค่าชดเชยรายวัน 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน และไม่พบว่ารถรับ-ส่งนักเรียนคันดังกล่าวทำประกันภัยภาคสมัครใจไว้แต่อย่างไรใด อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า โรงเรียนน้ำพองและโรงเรียนน้ำพองศึกษา ได้ทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน ให้กับนักเรียนไว้ ดังนี้

  1. โรงเรียนน้ำพอง ได้ทำประกันภัยแบบโรงเรียนอุ่นใจ ไว้กับบริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)) กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ KK1-20-PPAS-000161 เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 โดยคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป 130,000 บาทต่อคน และค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 13,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
  2. โรงเรียนน้ำพองศึกษา ได้ทำประกันภัยแบบที่ 3/1 แผนที่ 6 ไว้กับบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 20-008-GPA-000109 เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 โดยคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป 100,000 บาทต่อคน

สำหรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต 1 ราย และผู้บาดเจ็บทั้ง 30 ราย ซึ่งขณะนี้นอนรักษาตัว อยู่ในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 7 ราย โรงพยาบาลน้ำพอง 3 ราย และอีก 20 ราย เดินทางกลับบ้านแล้วนั้น ได้สั่งการให้ประสานกับบริษัทประกันภัยดังกล่าว เพื่อเร่งจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับทายาทผู้เสียชีวิตโดยเร็ว และเข้าไปอำนวยความสะดวกและรับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลโดยตรง โดยผู้บาดเจ็บไม่ต้องสำรองจ่าย

ในเบื้องต้นจากกรณีเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ ครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยาจากระบบประกันภัย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 630,000 บาท โดยได้รับเงินเยียวยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 500,000 บาท ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 จากการประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) อีก 130,000 บาท จากการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน บริษัทประกันภัยอยู่ในระหว่างรวบรวมเอกสาร และผู้บาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 80,000 บาท จากการประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ทั้งนี้ หากเป็นนักเรียนโรงเรียนน้ำพองจะได้รับ รายละไม่เกิน 93,000 บาท จากการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนเพิ่มอีก รายละไม่เกิน 13,000 บาท อย่างไรก็ตาม หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ประสบอุบัติเหตุมีการทำประกันภัยประเภทอื่นๆ เช่น กรมธรรม์ประกันชีวิต กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุประเภทอื่นๆ ก็จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมตามสัญญาประกันภัยที่ระบุไว้อีกด้วย

“สำนักงาน คปภ. ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับครอบครัวของนักเรียนที่เสียชีวิตและมีความห่วงใยต่อนักเรียนที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนี้ พร้อมจะดูแลในด้านประกันภัยอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกสถานที่ จึงควรให้ความสำคัญกับการทำประกันภัยเพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงและเยียวยาความสูญเสียต่าง ๆ ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัยสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

© 2021 thairemark.com