Thursday, 29 February 2024 - 11 : 35 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

‘กรุงศรี-ธ.ก.ส.’ เปิดบริการ ATM ข้ามธนาคารไม่เสียค่าธรรมเนียม

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) จับมือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมเปิดตัว บริการ ATM ข้ามธนาคาร ไม่เสียค่าธรรมเนียม เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าผู้ถือบัตรกรุงศรี เดบิต และบัตรเอทีเอ็ม ธ.ก.ส. ทุกประเภท ในการใช้บริการ ATM ได้อย่างครอบคลุม สามารถทำธุรกรรมถอนเงิน และสอบถามยอดเงินคงเหลือที่เครื่องเอทีเอ็มกรุงศรี และ ธ.ก.ส. กว่า 8,800 เครื่องทั่วประเทศ ฟรี! ค่าธรรมเนียมการทำรายการต่างธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 64  – 14 ก.พ. 65

ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรกรุงศรี เดบิต จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างธนาคารโดยทันทีในขณะที่ทำรายการ และสำหรับผู้ถือบัตรเอทีเอ็ม ธ.ก.ส. จะได้รับคืนค่าธรรมเนียมที่ถูกเรียกเก็บเข้าบัญชีในวันถัดไป

ปัจจุบัน กรุงศรีมีเครื่องเอทีเอ็มจำนวนราว 6,500 เครื่องทั่วประเทศ และ ธ.ก.ส. มีเครื่องเอทีเอ็มจำนวนราว 2,300 เครื่องทั่วประเทศ บริการดังกล่าวจะยกระดับประสบการณ์ความสะดวกสบายให้กับลูกค้าทั้งสองธนาคาร

© 2021 thairemark.com