Wednesday, 17 April 2024 - 3 : 19 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ธ.ก.ส. เชิญชวนช้อปลองกองคุณภาพดีจากอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยเพื่อสนับสนุนเกษตรกร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชวนช้อปลองกองคุณภาพดีจากอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อสนับสนุนเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ SMEs เกษตร รวมถึงผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าคุณภาพดีจากสวนของเกษตรกรโดยตรง

โดยมีบริการจัดส่งสินค้าถึงหน้าบ้านท่านผ่านไปรษณีย์ไทย แบ่งเป็น 2 ขนาด ได้แก่ กล่องขนาด 3 กก. ราคา 250 บาท และกล่องขนาด 5 กก. ราคา 350 บาท สั่งซื้อได้ผ่านแอปพลิเคชัน Line: @490zcvdi ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

© 2021 thairemark.com