Friday, 21 June 2024 - 9 : 55 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ธ.ก.ส. จับมือ TechXPlattnera ยกระดับประสิทธิภาพด้านการปล่อยสินเชื่อตอบโจทย์ลูกค้ายุคใหม่

ธ.ก.ส. ร่วมทำงานกับ TechXPlattnera ยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการด้านสินเชื่อ เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 65 นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ธนาคารฯ ร่วมทำงานกับ TechXPlattnera ซึ่งประกอบด้วย เอสซีบี เทคเอกซ์ หรือ SCB TechX บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ และ บริษัท แพลท เนรา จำกัด ผู้ให้บริการโซลูชันไอทีชั้นนำ

นายพงษ์พันธ์ กล่าวอีกว่า ได้ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มศักยภาพกระบวนการด้านสินเชื่อของ ธ.ก.ส. ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้สินเชื่อ หรือ Loan Processing System : LPS ด้วยการยกระดับระบบการให้สินเชื่อ และระบบบริหารจัดการหลักประกันของ ธ.ก.ส. ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น สามารถรองรับและสนับสนุนกระบวนการสินเชื่อได้อย่างครบวงจร พร้อมเพิ่มคุณภาพการให้สินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ธ.ก.ส.รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมกับพันธมิตรชั้นนำในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบการให้สินเชื่อ และระบบบริหารจัดการหลักประกันของ ธ.ก.ส.ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สนับสนุนกระบวนการด้านสินเชื่ออย่างครบวงจร

ด้านนายปวเรศ หวังดี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ SCB TechX กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ เราได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้สินเชื่อ เพื่อยกระดับการให้บริการด้านสินเชื่อและหลักประกันของ ธ.ก.ส. ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีความแม่นยำมากขึ้น SCB TechX ไม่หยุดยั้งในการมุ่งมั่นนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาบริการรูปแบบใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

© 2021 thairemark.com