Monday, 25 September 2023 - 4 : 51 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ธุรกิจโรงแรมเริ่มฟื้น แต่เจอปัญหาซ้ำต้นทุนพุ่ง-แรงงานขาดแคลน

ธปท. เผยผลสำรวจธุรกิจโรงแรมล่าสุด เริ่มฟื้นนักท่องเที่ยวกลับมา แต่เจอปัญหาซ้ำต้นทุนเพิ่ม วิกฤติแรงงานขาดแคลนอย่างหนัก

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรม (Hotel business operator Sentiment Index: HSI) เดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งจัดทำร่วมกับสมาคมโรงแรมไทยโดยสามารถสรุปสาระสำคัญของผลสำรวจได้ดังนี้

อัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนจากผลของนโยบายการเปิดประเทศแบบไม่กักตัว และจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศที่ลดลงต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม ต้นทุนในการเปิดดำเนินการที่สูง และอุปสงค์ที่ยังอยู่ในระดับต่ำ เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ นอกจากนี้ โรงแรมกว่าครึ่งหนึ่งยังเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานไทยที่มีทักษะ

© 2021 thairemark.com