Saturday, 13 July 2024 - 10 : 31 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

เปิดฟ้าเมืองตาก-ตอกเสาเข็ม ปี 2567 โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ ”แม่สอด-นครสวรรค์”

เปิดฟ้าเมืองตาก-ตอกเสาเข็ม ปี 2567 เมกะโปร์เจ็กต์ โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ ”แม่สอด-นครสวรรค์” 27 สน. 3 จว. งบกว่า แสนล้าน- เตรียมเสนอ เข้า ครม. เร็วๆนี้- เชื่อมระเบียง ศก. EWEC –แม่สอดประตู สู่อันดามัน

แหล่งข่าวจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) แจ้งว่า ขณะนี้บริษัทที่ปรึกษา ที่ได้ดำเนินการศึกษาสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) ในโครงการเพื่อเตรียมก่อสร้างทางรถไฟสายแม่สอด-ตาก-กำแพงเพชร-นครสวรรค์ ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้เสนอรายงานการศึกษาฯ ฉบับสมบูรณ์ ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ( รฟท. )เพื่อพิจารณาแล้ว ถือเป็นรถไฟทางคู่สายใหม่ที่จะทำให้เส้นทางรถไฟเชื่อมเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ สายตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) จากแม่สอด (ตาก) ) – จ.นครพนม มีโครงข่ายสมบูรณ์มากขึ้น โดยจะเชื่อมต่อกับรถไฟทางคู่ ช่วงนครสวรรค์-บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น และช่วงบ้านไผ่-นครพนม ซึ่งเส้นทางดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้การขนส่งสินค้า และการสัญจรเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สหภาพเมียนมา-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว( สปป.ลาว)- เวียดนาม และกัมพูชา ให้สะดวกมากยิ่งขึ้น

รายงานข่าวแจ้งต่อว่า รฟท. คาดว่าจะเสนอขออนุมัติโครงการให้กระทรวงคมนาคม และคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาในเร็วๆ นี้

สำหรับผลการศึกษาสรุปได้ว่าการพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ เส้นทาง นครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก-แม่สอด มีความคุ้มค่า และเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ มีอัตราผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ (EIRR) 13.47% ควรได้รับการพัฒนาตลอดทั้งเส้นทางในคราวเดียวกัน มีวงเงินลงทุน 1.08 แสนล้านบาท แบ่งเป็น ค่าก่อสร้าง 1.01 แสนล้านบาท ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 3.89 พันล้านบาท และค่าบริการที่ปรึกษา 2.68 พันล้านบาท แนวเส้นทางรถไฟ เริ่มต้นที่สถานีบึงเสนาท อ.เมือง จ.นครสวรรค์ และสิ้นสุดที่สถานีด่านแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก มีสถานีรวม 27 แห่ง

รายงานข่าวแจ้งว่า ในเบื้องต้นการก่อสร้างแบ่งเป็น 3 สัญญา แบ่งเป็นสัญญาที่ 1 ช่วงปากน้ำโพ(นครสวรรค์)-กำแพงเพชร กม.0+000 ถึง กม.183+000 ระยะทาง 183 กม. มี 23 สถานี ค่าก่อสร้าง 3.69 หมื่นล้านบาท ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 2.66 พันล้านบาท เป็นทางระดับพื้น 178.6 กม. ทางยกระดับ 5.8 กม. สะพาน 264 แห่ง และทางยกระดับข้ามทางรถไฟ(Overpass) 6 แห่งสัญญาที่ 2 ช่วงกำแพงเพชร-ตาก กม.183+000 ถึง กม.217+025 ระยะทาง 34 กม. มีสถานี 1 แห่ง ค่าก่อสร้าง 3.37 หมื่นล้านบาท ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 254 ล้านบาท เป็นทางระดับพื้น 8 กม. ทางยกระดับ 10.5 กม. และอุโมงค์ 1 แห่ง (15.5 กม.)สัญญาที่ 3 ช่วงตาก-แม่สอด กม.217+025 ถึง กม.250+020 ระยะทาง 33 กม. มีสถานี 3 แห่ง ค่าก่อสร้าง 3.12 หมื่นล้านบาท ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 975 ล้านบาท เป็นทางระดับพื้น 9.7 กม. ทางยกระดับ 10.1 กม. อุโมงค์ 3 แห่ง (14.2 กม.) สะพาน 1 แห่ง Overpass 1 แห่ง และศูนย์ซ่อมบำรุงเบา (Light Maintenance) 1 แห่ง คาดว่าจะเริ่มจัดทำรายละเอียดเงื่อนไขการประกวดราคา (TOR) ราคากลาง และเปิดประมูลได้ภายในปี 66 เริ่มก่อสร้างในช่วงต้นปี 67 แล้วเสร็จปลายปี 72 และเปิดให้บริการปี 73

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า สำหรับผลการคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสาร พบว่า ปีแรกของการเปิดให้บริการ ช่วงนครสวรรค์-ตาก จะมีผู้โดยสาร 10.91 ล้านคน-เที่ยว/ปี และช่วงตาก-แม่สอด 9.48 ล้านคน-เที่ยวต่อปี
ปี 2583 ช่วงนครสวรรค์-ตาก ผู้โดยสาร 17.30 ล้านคน-เที่ยว/ปี และช่วงตาก-แม่สอด 14.12 ล้านคน-เที่ยว/ปี
ส่วนปี 2593 ช่วงนครสวรรค์-ตาก ผู้โดยสาร 24.72 ล้านคน-เที่ยว/ปี และช่วงตาก-แม่สอด 20.17 ล้านคน-เที่ยว/ปี
ปี 2602 ช่วงนครสวรรค์-ตาก ผู้โดยสาร 31.54 ล้านคน-เที่ยว/ปี และช่วงตาก-แม่สอด 25.74 ล้านคน-เที่ยว/ปี
รายงานข่าวแจ้งอีกว่า โครงการรถไฟทางคู่ เส้นทาง นครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก-สิ้นสุดที่ชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก ติดต่อสหภาพเมียนมา ซึ่งจะมี 27 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย

  1. จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ สถานีบึงเสนาท, บ้านมะเกลือ, มหาโพธิ์, หัวดง, บางตาหงาย, เจริญผล, ตาขีด
    2.จังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ สถานีป่าพุทรา, ยางสูง, วังแขม, วังยาง, ท่ามะเขือ, วังบัว, คณฑี,เทพนคร, กำแพงเพชร, หนองปลิง, ลานดอกไม้, อ.โกสัมพี จ.กำแพงเพชร รอยต่อ จ.ตาก
    3.จังหวัดตาก ได้แก่ สถานีวังเจ้า, วังหิน, หนองบัวใต้, ตาก, ด่านแม่ละเมา, แม่ปะ, แม่สอด และด่านชายแดนแม่สอด ฝั่งตะวันตก ชายแดนติดต่อสหภาพเมียนมา

สำหรับจังหวัดตาก นั้น มีความสำคัญเป็นประตูหน้าด่านการค้าชายแดนไทย=เมียนมา ประตูอาเซียน AEC. บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ สายตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) หรือเส้นทางหมายเลข 9 (R9) เป็นเมืองชายแดนติดกับประเทศเมียนมา และเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด และ อ.พบพระ นอกจากนั้น อ.แม่สอด ยังเป็นเมืองหน้าด่านที่มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นประตูการค้าชายแดนที่สำคัญของประเทศ แม่สอดประตูสู่อันดามัน โดยเฉพาะประเทศไทยได้ส่งออกสินค้าไปยังประเทศเมียนมา ปีที่ผ่านมายอดการค้าชายแดนเกินกว่า 100,000 ล้านบาท และคาดว่าปี 2565 นี้ ปริมาณการค้าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

© 2021 thairemark.com