Sunday, 21 April 2024 - 2 : 45 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

สภาพัฒน์ หั่นเศรษฐกิจปี 2565 โตเหลือ 3%ผลกระทบน้ำแพง-เงินเฟ้อพุ่ง

สภาพัฒน์ หั่นเศรษฐกิจปี 2565 โตเหลือ 3% เนื่องจากผลกระทบจากราคาน้ำมันพุ่งทะลุ 100 เหรียญต่อบาร์ ทำให้เกิดวิกฤตเงินเฟ้อสูง

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 ปี 2565 ขยายตัว 2.2% จากการส่งออกที่ขยายตัวได้ดี

สำหรับเศรษฐกิจไทยปี 2565 สภาพัฒน์ มีการปรับการขยายตัวลงจากที่ประมาณไว้เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2565 ก่อนที่มีสงครามรัสเซียยูเครน โดยคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวได้ 2.5-3.5% หรือ ค่าเฉลี่ยกลางอยู่ที่ 3% จากเดิมที่คาดไว้ก่อนหน้าจะขยายตัวได้ 3.5-4.5%

“เศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงจาการยืดเยื้อของสงครามรัสเซียยูเครน ทำให้ราคาน้ำมันแพง ส่งผลต่อเงินเฟ้อของไทยสูงถึง 4.2 – 5.2% นอกจากนี้เศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงหนี้ครัวเรือนไทยสูง โดยเฉพาะหนี้เสีย และหนี้จะเสียของหนี้ครัวเพิ่มสูงขึ้น” นายดนุชา กล่าว

นายดนุชา กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยปี 2565 มีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจาการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว การส่งออกสินค้า การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐ ซึ่งการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในปี 2565 ควรให้ความสำคัญกับ

(1) การรักษาแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายของภาคครัวเรือน

(2) การสนับสนุนการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและบริการเกี่ยวเนื่อง

(3) การรักษาแรงขับเคลื่อนจากการส่งออกสินค้า

(4) การส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน

(5) การขับเคลื่อนการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ

(6) การดูแลการผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกร

(7) การติดตาม เฝ้าระวัง และเตรียมมาตรการรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก

© 2021 thairemark.com