Friday, 14 June 2024 - 7 : 24 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

“เฉลิมชัย”มั่นใจทุเรียนไทยครองแชมป์ตลาดจีนแสนล้านบาท

“เฉลิมชัย”มั่นใจทุเรียนไทยครองแชมป์ตลาดจีนแสนล้านบาท ขณะที่“สมาคมทุเรียนไทย”ชี้ราคาปีนี้ดีกว่าปีที่แล้ว ด้าน “อลงกรณ์”เผยไตรมาสแรกปี2565ส่งออกทุเรียนเพิ่ม42% ยืนยันไม่มีทุเรียนเน่าคาด่านจีน ติงสื่อระวังเสนอข่าวเข้าทางพ่อค้ากดราคาชาวสวน

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) เปิดเผยวันนี้(7พ.ค)ว่า การส่งออกทุเรียนไทยไปจีนยังเป็นไปตามแผนปฏิบัติการผลไม้ปี2565 มั่นใจว่าทุเรียนไทยจะครองแชมป์ตลาดจีนได้อย่างต่อเนื่องนำรายได้เข้าประเทศไม่น้อยกว่า1.2แสนล้าน

ทั้งนี้ได้ประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวันจากรายงานล่าสุดว่าด่านจีนเปิดดำเนินการทุกด่าน แต่บางด่านเริ่มติดขัดเพราะมีออร์เดอร์จากจีนเข้ามาอย่างต่อเนื่องจึงขอความร่วมมือภาคเอกชนเพิ่มการขนส่งทางเรือและทางรถไฟ”จีน-ลาว”มากขึ้นตามเป้าหมายกลยุทธ์การบริหารโลจิสติกส์ของฟรุ้ทบอร์ดที่ให้เพิ่มการขนส่งทางเรือเป็น55%ทางบก40%ทางราง(รถไฟสายจีน-ลาว)และทางอากาศรวมกัน5%เพื่อลดความแออัดของด่านทางบกในช่วงผลผลิตทุเรียนออกมาก ลดความเสี่ยงจากการปิดด่านเพราะโควิด19 และเพื่อรับมือกับราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นมากส่งผลให้ค่าขนส่งเพิ่มตามไปด้วยจากผลกระทบของสงครามรัสเซีย-ยูเครน

อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ

“ จีนเป็นตลาดหลักของทุเรียนไทยปี2564การส่งออกทุเรียนสดไปจีนจำนวน875,097 ตันคิดเป็นมูลค่า109,205 ล้านบาท ขยายตัว 68.4%สูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยผลไม้ไทยสามารถครองตลาดจีนมีมาร์เก็ตแชร์กว่า 40 % อันดับ2คือชีลี 15% เวียดนาม 6%อยู่อันดับ3 ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผลไม้ไทย แม้จะเผชิญปัญหา มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในจีนซึ่งกระทบการขนส่งและการส่งออกเป็นระยะๆในช่วงกว่า2ปีที่ผ่านมา ปีนี้รัฐบาลโดยฟรุ้ทบอร์ด กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์จะพยายามช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนและผู้ประกอบการล้งผู้ส่งออกในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเพื่อทำให้ราคาทุเรียนและผลไม้ได้ราคาที่ดีและเพิ่มการส่งออกสร้างรายได้ให้ประเทศของเรามากขึ้น”

สำหรับสถานการณ์ราคาทุเรียนนั้นนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ. และประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาผลไม้ล่วงหน้าในคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์รายงานว่าราคาผลไม้ไทยในตลาดจีนเพิ่มขึ้น40%ส่วนราคาในประเทศ ทางนายกสมาคมทุเรียนไทยแจ้งว่า ราคาทุเรียนดีกว่าปีที่แล้วโดยราคาหน้าล้งอยู่ที่กิโลกรัมละ130-140บาท ถ้าตกเกรดก็ลดลงมาตามคุณภาพ

“วันนี้ได้ตรวจสอบสถานการณ์ราคากับผู้นำเข้าของจีนรายใหญ่ที่กว่างสียืนยันว่าราคาทุเรียนไทยในตลาดจีนตอนนี้ดีกว่าปีที่แล้วแม้เริ่มเข้าช่วงที่ทุเรียนไทยเริ่มออกมามาก นอกจากนี้ได้รับรายงานจากพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีว่า ราคาทุเรียนยังสูงอยู่ที่กิโลกรัมละ120-150บาทแล้วแต่เกรดและคุณภาพ”

ทั้งนี้เป็นผลมาจากการส่งออกทุเรียนและผลไม้ไทยเพิ่มขึ้นมากในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 โดยกระทรวงพาณิชย์รายงานว่าการส่งออกทุเรียนเพิ่มขึ้น 42% ลำไยเพิ่มขึ้น 36% มะม่วงเพิ่มขึ้น 21% ส่งผลทำให้ราคาผลไม้ในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้ราคาเพิ่มขึ้น 40% ส้มเขียวหวานเพิ่มขึ้น 8% ส้มโอขาวน้ำผึ้งเพิ่มขึ้น 28% เป็นต้น รวมทั้งมาตรการเพิ่มการบริโภคภายในประเทศจาก30%เป็น40%ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้วางมาครการด้านการตลาดไว้แล้วรองรับผลไม้ 566,000 ตัน โดยประกอบด้วย


1.ตลาดตามมาตรการเขิงรุก 18ประกาศตั้งแต่ครึ่งปีที่แล้วช่วยระบายผลไม้ได้เตรียมไว้ 244,000 ตัน
2.มาตรการเตรียมสต๊อกสำหรับทำผลไม้แช่เย็น แช่แข็ง เตรียมไว้ 120,000 ตัน
3.กระจายทั่วประเทศโดย เตรียมระบายไว้ 145,000 ตัน และส่วนหนึ่งคือการจัด “พาณิชย์ Fruit Festival 2022”งานวันนี้จะมีส่วนช่วยระบายผลไม้ ได้ไม่ต่ำกว่า 3,500 ตัน จัดตั้งแต่วันที่ 2-8 พฤษภาคม 2565 เตรียมจุดจำหน่ายไว้ทั้งหมด 1092 จุด ประกอบด้วยห้างโมเดิร์นเทรด ร้านค้าปลีก-ส่ง ร้านสะดวกซื้อ ห้างท้องถิ่น โดยเป็นที่กรุงเทพมานครและรถเร่ 500 จุดที่เหลือเป็นต่างจังหวัดเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการับมือช่วงpeakซึ่งผลผลิตทุเรียนภาคตะวันออกคาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น จาก 575,542 ตัน ในปี 2564 เป็นจำนวน 729,110 ตัน ในปี 2565

“กรณีที่มีสื่อมวลชนบางสำนักได้รายงานขาวเกี่ยวกับมาตรการซีโรโควิดของทางประเทศจีน และมีการกักด่าน สร้างผลกระทบต่อการส่งออกทุกเรียนของประเทศไทยจนเน่าคาด่านจีนหรือทุเรียนติดด่านล้านตันนั้น อยากชี้แจงว่า สื่อมวลชนอาจได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงต่อข้อเท็จจริง ทำให้การเสนอข่าวออกไปมีความคาดเคลื่อนและส่งผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะการจำหน่ายผลผลิตทุเรียนของเกษตรกรชาวสวน ที่จะมีผู้ไม่หวังดีหรือพ่อค้าบางส่วนใช้ข่าวที่นำเสนอมาเป็นประเด็นในการกดราคารับซื้อจากเกษตรกร ดังนั้นจึงอยากให้สื่อมวลชนได้มีการตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบแน่ชัด ทั้งนี้ฟรุ้ทบอร์ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์พร้อมให้ข้อมูลในทุกด้านตามที่สื่อต้องการ เพื่อให้นำเสนอข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง และสร้างประโยชน์ทั้งต่อเกษตรกร และประเทศชาติ”

© 2021 thairemark.com