Monday, 25 September 2023 - 3 : 53 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

เอกชนตราดคาดท่องเที่ยวปลายปีบูมเตรียมพร้อมรับเปิดประเทศ 1 พ.ค.

จากการที่รัฐบาลและศบค.ได้ออกประกาศมาตรการใหม่ในการคลายล็อคมาตรการต่างๆและปรับระดับความเข้มในการควบคุมการแพร่เชื้อของไวรัสโควิด 19 ลง โดยจะเริ่มในัวนที่ 1 พฤษภาคม 2565 ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนั้นม

นางสาววรรัตน์ โชติวรรณ เจ้าของโรงแรมตราดซิตี้ อ.เมือง จ.ตราด และเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจ.ตราด เปิดเผยว่า สิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการและผ่อนคลายมาตรการต่างๆโดยเฉพาะการเดินทางเข้าประเทศจะสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เนื่องจากธุรกิจท่องเที่ยวของจ.ตราดโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวใน 3 เกาะหลัก คือ เกาะช้าง เกาะหมากและเกาะกูด ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนิยมเดินทางมาพักผ่อนจะมีรายได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ก็ต้องรอในช่วงปลายปี เพราะนักท่องเที่ยวกลุ่มยุโรปจะหนีหนาวและเดินทางมาพักผ่อน ในส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยก็จะเดินทางมามากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะบนฝั่ง แต่ต้องยอมรับว่า พื้นที่บนฝั่งยังต้องรอให้รัฐบาลและศบค.ผ่อนคลายมาตรการให้กลับมาสู่ภาวะปกติ เพราะจะทำให้ธุรกิจต่างสามารถดำเนินธุรกิจได้เหมือนเมื่อช่วงก่อนมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เพราะวันนี้ ธุรกิจขอ’คนกลางคืนบนฝั่ง เช่นการเปิดให้ดื่มสุราในร้านได้ถึง 24.00 น.แต่ยังไม่มีดนตรีจึงยังไม่สามารถทำธุรกิจได้ครอบคลุมทั้งหมด

“ต้องยอมรับว่า การผ่อนคลายของศบค.ตั้งแต่วันที่ 1 พค. 65 จะทำให้ธุรกิจส่วนใหญ่ก้าวเดินต่อไป และสามารถฟื้นฟูรายได้กลับมาเพิ่มมากขึ้น แม้จะยังไม่ทั้งหมดเหมือนก่อนที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 แต่ธุรกิจท่องเที่ยวเริ่มพื้นขึ้นเรื่อยๆ เช่นในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่เดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาะหลัก 3 เกาะมีหลายหมื่นคน แต่ในส่วนของอำเภอเมืองตราด โรงแรมขนาดใหญ่กว่า 10 แห่งห้องพักเต็มทั้ง 3-4 วัน หากรวมไปถึงในอำเภอคลองใหญ่ ด้วยจะมีมากถึง 1 หมื่นคน ซึ่งทำให้สามารถฟื้นฟูธุรกิจได้ระดับหนึ่ง และหากได้ผ่อนคลายให้ร้านอาหารที่มีดนตรีสามารถเปิดเล่นได้หลังกรมการปกครองออกคำสั่งห้ามไว้ จะยิ่งกระตุ้นรายได้เพิ่มขึ้น เพราะวันนี้นักดนตรีตกงานจำนวนมาก” นางสาววรรัตน์ กล่าว

ขณะที่นายสัคศิษฎ์ มุ่งการ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจ.ตราด เปิดเผยว่า จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน 3 เกาะหลักของจ.ตราด ในช่วงสงกรานต์ ปี 2565 ที่ผ่านมา ข้อมูลจากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจ.ตราด พบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจ.ตราดและเข้าพักทั้ง 3 เกาะได้แก่ เกาะช้าง เกาะกูดและเกาะหมาก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่วันที่ 12 – 17 เมษายน 2565 มีนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น กว่า 40,000 คน และทำให้สร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 384,000,000 บาท(โดยคิดรายได้จากนักท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อคนประมาณ 2,400 บาท/วัน และจำนวนวันพักเฉลี่ยต่อคน 4 วัน) ซึ่งแม้จะลดลงกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 แต่ก็มีมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย เป็นหลัก

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจ.ตราด กล่าวต่อว่า สำหนับข้อมูลนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เข้าพักในเกาะช้าง โครงการ KOH CHANG TOGETHER ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่วันที่ 12 – 17 เมษายน 2565 มีนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น 260 คน รายได้จากนักท่องเที่ยวคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,870,000 บาท(โดยคิดรายได้จากนักท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อคนประมาณ 3,300 บาท/วัน และจำนวนวันพักเฉลี่ยต่อคน 15 วัน) ซึ่งในอนาคตหากมีการผ่อนคลายมาตรการน่าจะทำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เดินทางมาเพิ่มขึ้น

© 2021 thairemark.com