Wednesday, 24 July 2024 - 12 : 37 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

อดีตขุนคลัง แนะเตรียมวัคซีนไว้ต่อสู้กับโอมิครอน

ดร.อุตตม สาวนายน อดีตรัฐมนตรีคลัง ได้โพสเฟสบุ๊ค เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 กรณีคนไทยมีความกังวลกับการเกิดระบาดของเชื้อไวรัสโควิด สายพันธุ์ใหม่ ที่ชื่อว่า โอมิครอน โดยเสนอแนะให้ภาครัฐเตรียมการจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับเชื้อสายพันธุ์ใหม่นี้ เนื่องจากหากไม่เตรียมการไว้ล่วงหน้า อาจจะทำให้การป้องกันไม่ทันกับสถานการณ์ เมื่อเกิดการระบาดขึ้นในวงกว้าง

โดยในเนื้อหาระบุว่า ประเทศไทยได้ผ่านประสบการณ์การระบาดของไวรัสโควิด- 19 มาตั้งแต่ปี 2562 ทำให้คนไทยและผู้เกี่ยวข้องได้เรียนรู้มาพอสมควร และสิ่งที่สำคัญคือการจัดหาวัคซีนให้เพียงพอและรวดเร็ว รวมทั้งการให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนที่รวดเร็ว เป็นหนึ่งในมาตรการที่สำคัญที่ใช้ต่อสู้กับไว้รัสโควิด- 19

นอกจากนี้จากการที่บริษัทผู้ผลิตวัคซีน ได้เริ่มพัฒนาวัคซีนที่ใช้ต่อต้านไวรัส โอมิครอน และมีข่าวว่าหลายประเทศได้เตรียมจัดหาวัคซีนดังกล่าว แล้ว

© 2021 thairemark.com