Thursday, 20 June 2024 - 2 : 41 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

“เที่ยวแบบมีสตอรี่…ที่ชัยนาท”

จังหวัดชัยนาท โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท จัดโครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก กิจกรรมทดสอบเส้นทาง “เที่ยวแบบมีสตอรี่…ที่ชัยนาท” โดยมี สภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ททท.สำนักงานลพบุรี ให้การสนับสนุนเส้นทางการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์พื้นถิ่นงดงาม

โครงการนี้สื่อมวลชนหลายแขนงทั้งสื่อส่วนกลางและสื่อท้องถิ่นมารวมตัวกันในเช้าวันที10 ธันวาคม 2564  ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ “บ้านคนรักษ์ตาล” ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท นำโดยนายมหิทธร โคกเกษม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมและอาหารของชุมชนท้องถิ่น “เส้นทางเที่ยวปลูกป่า กินอาหารถิ่น เช็คอิน @ชัยนาท “

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยนาท ททท.ส่วนกลางและสำนักงานลพบุรี เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว สื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและในจังหวัดชัยนาท และเกษตรกรศูนย์การเรียนรู้เศรษกิจพอเพียงการอนุรักษ์ตาลโตนดฯ ร่วมกิจกรรม มีการสาธิตการทำน้ำตาลโตนด การปีนไปเก็บน้ำตาลสดจากต้น มีการทำขนมตาลและการถักใบตาลอ่อนเป็นรูปปลา มีการสาธิตการใช้ก้านตาลนำมาเป็นเครื่องมือรักษาอาการป่วยของคนเป็นอัมพฤกษ์อำมพาตได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีให้หายจากป่วยไข้ และร่วมกันปลูกต้นทองอุไร ไม้สวยงาม ไม้ประดับที่มีดอกสีเหลืองทองอร่าม

เรียนรู้การอนุรักษ์ตาลโตนด

กิจกรรมวันนี้ มีการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ตาลโตนดโดยแบ่งฐานการเรียนรู้เป็น 5 ฐาน พร้อมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมสาธิตการสร้างคุณค่าจากมรดกทางวัฒนธรรมของตาลโตนด อาหารจากเมนูทั้งคาวและหวาน รวมทั้งการจัดกิจกรรมเที่ยวป่า ไหว้พระขอพร และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอีกหลายแห่ง

ทั้งนี้ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ได้นำพานักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งร่วมกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก กิจกรรมทดสอบเส้นทาง “เที่ยวแบบมีสตอรี่…ที่ชัยนาท” เมื่อวันที่ 3-11 ธันวาคม 2564 เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท และการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาท ที่มีความพร้อมในทุกด้านทั้ง ธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิต วิถีชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ที่รอการมาเยือนของนักท่องเที่ยว

เยี่ยมชมการรักษาป่าชุมชุน

การเดินทางไปบ้านบุทางรถ เพื่อเยี่ยมชมการรักษาป่าชุมชุนซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นภูเขาหัวโล้นและได้รับการทำนุบำรุงปลูกป่าชุมชนขึ้นมา เพื่อให้ชาวบ้านช่วยกันรักษาและปลูกพืชสมุนไพรนำมาใช้เพื่อการรักษาอาการป่วยไข้และภูเขาราวเทียน ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ หลังจากเดินป่าเสร็จก็มีการแช่เท้าในน้ำสมุนไพรพื้นบ้านรักษาอาการเมื่อยล้าเป็นการผ่อนคลายเท้าแล้วเดินทางมารับประทานอาหารค่ำที่ร้านส้มตำบ้านเด ก่อนที่จะเข้าพักที่บ้านพวงคราม บ้านพักทรงไทย โดยมีขนมทองเอกขนมพื้นเมืองมาให้ชิม

รุ่งอรุณที่ตลาดเก่าหันคา เพื่อดูวิถีชีวิตคนท้องถิ่นริมแม่น้ำท่าจีน กับการค้าขายสินค้าพืชผักของท้องถิ่น  ตลาดหันคาในอดีตนั้นเคยเป็นทางสัญจรทางน้ำและการค้าขายล่องไปถึงกรุงเทพมหานคร

กราบพระบรมสารีริกธาตุวัดไกลกังวล

หลังจากศึกษาวิถีชีวิตของคนหันคาจากอดีตถึงปัจจุบัน การเดินทางเพื่อไปกราบพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่บนภูเขาของวัดไกลกังวล วัดบนภูเขาที่มีพระบาทสี่รอย ซึ่งอยู่ภายใต้โดมหินปูน มีพระพุทธรูปหลากหลายปาง ให้กราบไหว้และปิดทองรอยพระบาท ส่วนยอดโดมจะสร้างเป็นทางเดินเพื่อขึ้นไปกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุบนยอดเขา เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นท้องทุ่งนาเวิ้งว้าง และมองเห็นตัวอำเภอหันคาสุดสายตา

พร้อมกันนี้ทางสำนักงานการท่องเที่ยว จังหวัดชัยนาท สภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทและ ททท.สำนักงานลพบุรี ได้ถวายกองผ่าป่าร่วมกับนักท่องเที่ยวในพระอุโบสถ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่การเดินทาง

วัดไกลกังวล ยังมีจุดที่น่าสนใจนอกจากจะมาทำบุญแล้ว ทางวัดยังเลี้ยงเก้ง กวาง นกยูง ไก่ป่า มากมาย การสร้างกำแพงสูงห้าเมตรล้อมรอบภูเขามีพื้นที่สองพันกว่าไร่ สามารถป้องกันมิให้สัตว์ออกไปรบกวนชาวบ้านได้ และป้องกันไม่ให้สัตว์เลื้อยคลานเข้ามาด้วย เป็นจุดเช็กอินน์ให้อาหารเก้ง กวางข้างถนนอย่างมีความสุข

อิ่มเอิบได้มาทำยุญและช่วยให้อาหารสัตว์ ซึ่งหายากมากต้องมาสักครั้งจึงจะรู้ว่า”ชัยนาท เมืองเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่ในความเป็นจริง” มีพร้อมทุกอย่างต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาอย่างอบอุ่นใจ

อีกหนึ่งวัดที่เรามีโอกาสไปกราบมนัสการพระพุทธรูป คือ วัดห้วยซุง หรือวัดวิจิตรังสิตาราม ซึ่งอยู่กลางสระน้ำ ที่มาของอุโบสถมหัศจรรย์ของโลก เกิดจากดำริของพระครูโสภณสีลวัตรหรือหลวงปู่เทียบ ที่จะสร้างอุโบสถเพื่อใช้ประดิษฐานดวงประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เกิดขึ้นตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 หรือวันวิสาขบูชาทั้ง 3 ครั้ง ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์อย่างยิ่งของโลก

ดังนั้นจึงได้นำดวงมหัศจรรย์ของโลกนี้มาประดิษฐานหน้าบันอุโบสถด้านหน้าและหลัง นำรายละเอียดของดวงประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน มาประดิษฐานไว้บนผนังด้านหลังอุโบสถเพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา อุโบสถหลังนี้ได้ตั้งอยู่กึ่งกลางเปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุรายล้อมด้วยต้นไม้ประจำทวีปทั้ง 4 ตามหลักพุทธศาสนา

อุโบสถนี้จะมี 3 ชั้น ชั้นบนสุดจะประดิษฐานพระประธาน มีหอระฆังและหอไตร ส่วนชั้นกลางจะเป็นห้องสำหรับปฏิบัติธรรมเพื่อความสงบ และชั้นล่างจะเป็นลานกว้าง มีกุฏิแก้วประดิษฐานพระอุปคุต

หลังจากนั้นเราเดินทางไปรับประทานอาหารที่ร้านแม่สามปลื้มร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาสไตล์ชัยนาทที่จัดแต่งร้านให้ดูร่มรื่นด้วยบึงเลี้ยงปลาที่มีน้ำสีเขียวสวยงามจากธาตุในน้ำผสมกับทิวทัศน์ทุ่งนาเขียวขจี รสชาติอาหารอร่อยลิ้นมีทุกอย่างที่เกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้นน้ำใส

แวะไปที่สวนส้มขาวแตงกวา

ต่อจากนั้นเราแวะไปที่สวนส้มขาวแตงกวา ส้มโอชื่อดังของจังหวัดชัยนาท ได้ลิ้มชมรสหวานอมเปรี้ยวนิดๆของส้มโอขาวแตงกวาของชัยนาทจนติดอกติดใจเลยซื้อกันจนแทบจะหมดเข่งเลยเชียวล่ะ

สวนส้มโอโชคชัย ปลูกส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวามานานโดยยกร่องสวนหลายร้อยต้น มีจุดชมวิวจากมุมสูงเพื่อชมสวนส้มโออย่างเต็มตา และได้สนทนากันเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดชัยนาท เป็นของขวัญของฝากจากเมืองอู่ข้าวอู่น้ำของจังหวัดชัยนาท

หลังจากอิ่มเอมจากรสหวานส้มโอ เราออกเดินทางจากหันคา เพื่อไปยังอำเภอมโนรมย์ ผ่านตัวจังหวัดมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนสายเอเซียเพื่อมาสัมผัสบรรยากาศร้านอาหารและกาแฟระดับซิกเนเจอร์ของจังหวัดชัยนาท ก่อนจะถึงนครสวรรค์ในขาไป ร้านอาหารเนรมิตคาเฟ่ จะอยู่ถนนสายเอเซียขาล่องเข้ากรุงเทพฯ จะมีเส้นทางไปสู่ความงามของร้านเนรมิตคาเฟ่ ซึ่งเป็นจุดเช็กอินน์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยนาท แม้เพิ่งจะเปิดมาไม่นาน แต่บรรยากาศรูปแบบการจัดแต่งแอเรียสถานที่มองเห็นอย่างโดดเด่น สวยงามท่ามกลางธรรมชาติท้องทุ่งนาเวิ้งว้างสุดสายตา

การจัดรูปแบบของร้านคาเฟ่แห่งนี้มีมุมถ่ายรูปมากมาย มีหอคอยให้ถ่ายรูปในมุมสูงที่มองเห็นภูเขาฟูจิเมืองไทยลิบๆ การทำทางเดินผ่านอุโมงไฟในช่วงยามค่ำจะสวยงามมากๆ และรูปแบบของตัวร้านจะครอบอยู่ในอุโมงผลไม้ มีสะพานเชือกทอดยาวออกไปยังทุ่งนา ให้เป็นจุดถ่ายรูปได้เป็นอย่างดี มีคูน้ำสวยงามและมีซุ้มเรือนหลังคาจากในแต่ละซุ้มให้นั่งทานอาหารและกาแฟ ขนมหลากรสรสชาติมีให้เลือกทานได้ตามใจปรารถนา ส่วนซิกเนเจอร์คือชามะนาวอัญชันที่แสนจะนุ่มละมูลลิ้น อร่อยไปกับอาหารหลากหลายรวมทั้งสะเต๊ะที่น่ากิน กาแฟที่แสนอร่อยๆ

ร้านเนรมิตคาเฟ่ คือจุดเช็กอินน์ของนักเดินทางถ้ามาจากนครสวรรค์ ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯควรแวะสัมผัสบรรยากาศที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน มีอยู่ที่มโนรมย์ส่วนหนึ่งของจังหวัดชัยนาท

งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา 2 วันกับ 1 คืนกับความอบอุ่นที่มาเยือนชัยนาทโดยมีสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ชี้แนะแหล่งท่องเที่ยวของเมืองเล็ก ๆ แต่ยิ่งใหญ่ในความเป็นจริง ต้องมาสัมผัสดูจะได้รู้ว่าวิถีชีวิตของคนเมืองอู่ข้าวอู่น้ำวัฒนธรรมล้ำเลิศแหล่งท่องเที่ยวโบราณที่เสด็จพ่อ ร.5 เสด็จประภาสต้นจนเป็นที่รู้จักตั้งแต่ในอดีตจนถึงวันนี้ ชัยนาทยังมีสิ่งดีให้ตามมาค้นหากันอีกมากมาย ไม่เชื่อลองมาเที่ยวชัยนาทดูแล้วจะรู้ว่ายิ่งใหญ่ในความจริงเสมอ.

© 2021 thairemark.com