Thursday, 20 June 2024 - 3 : 44 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ศบค.ลดเคอร์ฟิวเหลือ 7 จว.แดงเข้ม ห้ามออก 5 ทุ่มถึงตี 3 จังหวัดอื่นให้ยกเลิก

ศบค.สั่งลดเคอร์ฟิวเหลือ 7 จว.แดงเข้ม ห้ามออก 5 ทุ่มถึงตี 3 จังหวัดอื่นให้ยกเลิก สามารถเดินทางไปอย่างปกติ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2564 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. แถลงว่า ได้มีการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ของโควิด-19 โดยปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือสีแดงเข้ม เหลือ 7 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี ตาก นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา พร้อมปรับพื้นที่สีฟ้าเป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 4 จังหวัด คือ กทม. กระบี่ พังงา และภูเก็ต

โดยทั้ง 4 จังหวัดสีฟ้า เพื่อรองรับเปิดประเทศ ที่ประชุมศบค.ได้พิจารณาและห่วงใยในมาตรการกำกับพื้นที่สีฟ้า เพราะสามารถใช้ชีวิตได้ปกติ แต่ยังดื่มสุราและแอลกอฮอล์แบบปกติไม่ได้ จึงให้กทม.ไปประชุมในช่วงบ่าย เพื่อออกมาตรการเฉพาะในการดื่มสุราและแอลกอฮอล์ โดยขอให้ทุกฝ่ายมามีส่วนร่วม เพื่อรับผิดชอบร่วมกัน

เมื่อปรับพื้นที่สี ทำให้เหลือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือสีแดงเข้ม เพียง 7 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี ตาก นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ที่ยังขอความร่วมมือหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น หรือห้ามออกนอกเคหะสถาน ตั้งแต่เวลา 23.00-03.00 น. ส่วนจังหวัดอื่นสามารถเดินทางไปอย่างปกติ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.นี้

© 2021 thairemark.com