Wednesday, 17 April 2024 - 6 : 15 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

“อัครเดช”ย้ำหนุนสมรสเท่าเทียมสะท้อนจุดยืนรวมไทยสร้างชาติ

“อัครเดช” ย้ำการลงมติสนับสนุนสมรสเท่าเทียมสะท้อนจุดยืนรวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมสมัยใหม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับโลกยุคใหม่ แต่ยังคงรักษาสิ่งที่ดีงามเดิมของประเทศไว้ ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดเดียวกัน

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี และโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ให้สัมภาษณ์ถึงสภาฯได้พิจารณาผ่านร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (สมรสเท่าเทียม)ว่า สส.พรรครวมไทยสร้างชาติได้ยกมือสนับสนุนร่างกฎหมายทั้ง 4 ฉบับ 1 ใน 4 ฉบับเป็นร่างของรัฐบาล ตรงจุดนี้แสดงให้เห็นว่า พรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมเปลี่ยนแปลงให้ทันกับโลกสมัยใหม่ ในการรักษาสิทธิเสรีภาพให้กับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ

ทั้งนี้ ในสมัยประชุมที่ผ่านมายังไม่มีร่างกฎหมายของรัฐบาลที่เสนอเข้ามาให้พิจารณา ทำให้การแก้ไขกฎหมายไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อาจทำให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศได้สิทธิเสรีภาพในกฎหมายไม่สมบูรณ์ แต่เมื่อรัฐบาลมีการเสนอแก้ไขร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมเป็นหลักในการพิจารณาควบคู่กับร่างของพรรคการเมืองและของภาคเอกชน จะทำให้การพิจารณากฎหมายทั้ง 4 ฉบับเป็นไปอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนมีการรักษาสิทธิของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ทำให้สิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสมบูรณ์

“พรรครวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมสมัยใหม่ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงให้ทันกับโลกยุคใหม่ แต่ยังคงสิ่งที่ดีงามเดิมของประเทศไว้ แต่หากมีสิ่งไหนที่เปลี่ยนแปลงให้ทันกับโลก เราพร้อมจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้คือจุดยืนของพรรครวมไทยสร้างชาติ ซึ่งเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมสมัยใหม่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่รักการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ แต่ยังรักษาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้คงอยู่ต่อไป”โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ

© 2021 thairemark.com