Wednesday, 17 April 2024 - 6 : 53 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

จีนเจ๋ง! ใช้ไผ่สร้างรถไฟความเร็วสูง

จีนหวังให้รถไฟความเร็วสูงครอบคลุมทุกอำเภอในประเทศก่อนปี 2573 ในการนี้จะต้องใช้เหล็กกล้าปริมาณมหาศาล ซึ่งแร่เหล็กก็เหมือนน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ฯลฯ ย่อมมีวันหมดโลก เพื่อความยั่งยืนในการใช้สอย (可持续 sustainable) จีนทดลองนำไผ่มาผ่านขบวนการเพิ่มพูนความแข็งแกร่ง

องค์กรที่ทดสอบสำเร็จคือ “สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ในเมืองเซียวซาน มณฑลเจ้อเจียง(浙江萧山地区科研机构Scientific Research Institutions in Xiaoshan, Zhejiang) โดยการแปรรูปลำไผ่ให้เป็นแผ่นเยื่อไผ่บาง(薄竹片thin bamboo slices)แปรรูปเป็นไม้อัดเยื่อไผ่(竹纤维板bamboo fiberboard)และไม้อัดเนื้อไผ่(层积竹材laminated bamboo) จากนั้นอาศัยน้ำยางอมีโน (氨基树脂amino resin) ผนึกแน่นรอยต่อ จากนั้นเข้าสู่ขบวนการฟั่นเกลียวอัดแรง (竹缠绕复合材料bamboo winding composite) ขึ้นรูปเป็นชิ้นส่วนและโครงสร้างซับซ้อนต่อไป

เมื่อทดสอบความแข็งแกร่งทั้งแรงดึง แรงดัน แรงเฉือน แรงฟั่นเกลียวบิดงอ มีคุณสมบัติเสมอด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กลิขสิทธิ์ mitsubishi ทีเดียว(堪比斯三菱混凝土comparable to Mitsubishi Concrete)ยังมีการทดสอบความแข็งแกร่งอีกหลายๆ รูปแบบ เช่นให้รถบรรทุกหนัก 80 ตันทับเปรียบเทียบกับแผ่นเหล็กกล้าความหนาเสมอกัน แผ่นเหล็กกล้าผิดรูป แต่แผ่นไม้ไผ่ฟั่นเกลียวอัดแรงคงรูป และการทดสอบอีกมากมายตามในคลิป…คุณสมบัติดีเด่นอีกข้อหนึ่งคือการไม่ไหม้ไฟ โดยเติมสารไม่ติดไฟ(阻燃物体flame retardant)เข้าไปในตัววัสดุ การผลิตเป็นโบกี้รถไฟแล้วทำการทดสอบทุกขั้นตอนผ่านไปอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว 10,000 ชั่วโมง

มาดูตัวเลขชี้วัด 25 ล้านตันลำไผ่สามารถแปรรูปเป็นไผ่เหล็กกล้าได้ 10 ล้านตัน วัสดุใหม่นี้ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติที่จะมาสร้างรถไฟความเร็วสูง 1.สินแร่เหล็ก (铁矿iron ore) 45 ล้านตัน 2.ถ่านหินเกรดถลุงเหล็กกล้า: ถ่านหินแอนทราไซต์(无烟煤anthracite coal) 22.8 ล้านตัน 3.ลดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้โลกร้อน(ในขบวนการถลุงเหล็กกล้า) อีก 30 ล้านตันรวมมูลค่าเพิ่มและการประหยัด>1 ล้านล้านหยวน

เมื่อมีตัวอย่างรถไฟความเร็วสูงไผ่เหล็กกล้า แล้วเรือเดินสมุทร เครื่องบินพาณิชย์ รถยนต์และพาหนะอื่นๆ ประยุกต์ต่อไปถึงบ้านเรือนสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ อีกสารพัดสารพัน

ช่อง media{นายช่างสร้างชาติ(强国工匠)
林谋创 มนต์ชัย หยกน้ำเงิน: เรียบเรียง

© 2021 thairemark.com