Wednesday, 24 July 2024 - 7 : 03 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

‘ไฟร์เวิร์คส’เปิด 3 งานแสดงสินค้า ‘อุตฯพลังงาน-ต่อเรือ’ยิ่งใหญ่

Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) 2023, Oil & Gas Thailand (OGET) 2023 และ Powerex Asia 2023 งานแสดงสินค้าด้านพลังงานและการต่อเรือ 3 งานใหญ่ประจำปี โดยไฟร์เวิร์คส มีเดีย (ไทยแลนด์) ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงพลังงาน กฟผ. สสปน. และสมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย 18–20 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00–17.00น. ณ ฮอลล์ 101 ไบเทค บางนา      

          

มร. เคนนี่ ยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์เวิร์คส มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทจัดงานแสดงสินค้า ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 12 โดยเริ่มจากงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม น้ำมันและก๊าซ “Oil & Gas Thailand (OGET)” ต่อมาขยายการการจัดงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางการเดินเรือ ต่อเรือ “ Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX)” และ “Powerex Asia 2023” ซึ่งทั้ง 3 อุตฯ นี้ มีความต้องการในผลิตภัณฑ์ที่คาบเกี่ยวกัน  จึงจัดให้มีการจัดงานแบบคู่ขนาดกัน บนพื้นที่กว่า 5,000 ตรม. คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 6,000 คน จากองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ภายในงานยังจัดให้มีพื้นที่สำหรับเจรจาอีกด้วย

 “ ทั้งนี้  Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) 2023 จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 งาน Oil & Gas Thailand (OGET) 2023 จัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 และ Powerex Asia 2023 จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี ทั้ง 3 อุตฯ นี้ ที่จัดขึ้นในทุกๆ ปี ถือเป็นรวมตัวของบริษัทชั้นนำระดับนานาชาติ เพื่อแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีล่าสุดในกลุ่มธุรกิจนี้ ผู้ประกอบการ นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ผู้บริหารระดับสูง และผู้ที่สนใจ”  มร. เคนนี่ กล่าว

นาวาเอก ปริศฎางค์ กาศขุนทด นายกสมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นผู้นำในด้านอุตสาหกรรมต่อเรือ เดินเรือ ของภูมิภาคนี้ อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ  เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เชื่อมโยงกับกิจการพาณิชยนาวี ก่อให้เกิดการสร้างงานและพัฒนาอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์เดินเรือ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เครื่องยนต์เรือ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเหล็ก และเหล็กกล้า เป็นต้น

 โดยปัจจุบันร้อยละ 90% ของปริมาณการค้าระหว่างประเทศ อาศัยการขนส่งทางน้ำ เนื่องจากสามารถบรรทุกได้ในปริมาณมาก และมีต้นทุนการขนส่งที่ราคาถูกกว่าการขนส่งด้านอื่นๆ ขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ ยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ

“ การจัดงานในครั้งนี้เป็นอีกช่องทางในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือของประเทศไทย ทั้งด้านเทคโนโลยี  นวัตกรรม และ องค์ความรู้ พร้อมเป็นเวทีสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชีย และระดับโลก” นาวาเอก ปริศฎางค์ กล่าว

นายภูริพันธ์ บุนนาค  รองผู้อำนวยการ  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. กล่าวถึงการสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ ว่า อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างความเจริญและกระจายรายได้ไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน โดยเป็นตัวกลางสำคัญที่เชื่อมต่อระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการประชุมและนิทรรศการให้มีมาตรฐานสากล

“งานในครั้งนี้ จะได้เห็นพัฒนาการด้านเทคโนโลยีและ   นวัตกรรมใหม่ๆ ของอุตสาหกรรม และผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างกัน และสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของไทยต่อไปในอนาคต เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานในครั้งนี้จะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการผลักดันไทยให้เป็นผู้นำโลกด้านไมซ์” นายภูริพันธ์

โดย งาน  “Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) 2023” งาน “Oil & Gas Thailand (OGET) 2023” และงาน  “Powerex Asia 2023” จัดขึ้นระหว่างวันที่  18 – 20 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการเเละการประชุมไบเทค บางนา

© 2021 thairemark.com