Wednesday, 29 May 2024 - 12 : 57 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

‘สว.วันชัย’ ชงนิรโทษกรรมคดีแพ่ง-อาญา ที่เกิดจากการเมือง หลังได้ รบ. ปรองดอง

นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา(สว.) อภิปรายตอนหนึ่งว่า นายกฯ แถลงบอกว่ารัฐบาลจะมุ่งสร้างสามัคคีความปรองดองให้จงได้ ตนสนับสนุนเต็มที่ และหลายรัฐบาลดำเนินการมาแล้ว ไม่สำเร็จ เราทำทะเลาะกันมา 20 ปี มีผู้เสียชีวิตเป็นร้อยคน บาดเจ็บเป็นพันคน มีคดีติดคุกกันมาก เสียหายทางเศรษฐกิจคิดเป็นเงินสองล้านล้านบาท สูญเสียความรักมูลค่าทางจิตใจคำนวณไม่ได้ มากจากฝ่ายการเมืองที่ขัดแย้ง ลามถึงชาวบ้านทุกคน วันนี้เกิดรัฐบาลสลายขั้วความขัดแย้ง สลายสี สลายความขัดแย้ง มาเป็นรัฐบาลที่เป็นรูปธรรมแห่งความปรองดองในรอบ20ปี

ฉะนั้นเมื่อรัฐบาลปรองดองกันแล้วขออย่าให้หยุดแค่ตรงนี้ ขอให้ท่านช่วยลบ ล้าง สลายความขัดแย้ง ที่ร้าวลึกไปที่คู่ขัดแย้งทุกฝ่าย ให้หันหน้า มาหันหน้าเข้าหากัน คดีความใดๆที่มีต่อกัน ทั้งคดีความแพ่งและอาญา ที่เกิดจากการเมืองไม่ว่าจะระดับใด เลิกได้ ควรเลิก จบได้ควรจบ รัฐบาลควรดำเนินการโดยเร็ว คาราคาซังมานานแล้ว รวมทั้งการเยียวยาดำเนินการไปควบคู่ ถ้าทำได้จะทำให้บ้านเมืองเกิดความปรองดองสมาฉันท์

© 2021 thairemark.com