Monday, 20 May 2024 - 9 : 46 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

นักการเมืองรุ่นใหม่”รทสช.”ลุยมอบสื่อการเรียนการ เลี้ยงอาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็กสุเหร่าบ้านดอน

นักการเมืองรุ่นใหม่พรรครวมไทยสร้างชาติร่วมกิจกรรมแบ่งปันความสุขมอบสื่อการเรียนการสอน เลี้ยงอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน “เอกนัฏ”ย้ำการศึกษาในเด็กเป็นสิ่งสำคัญ และต้องเร่งแก้ปัญหาสื่อใหม่เบี่ยงเบนประวัติศาสตร์ทำให้เยาวชนเข้าใจผิด

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) พร้อมด้วยนักการเมืองรุ่นใหม่ รทสช. ประกอบด้วย นายพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ รองโฆษกพรรค, นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ น.ส.อัยรดา บำรุงรักษ์ ,น.ส.พัชรนันท์ โกศลสมบัตินนท์, น.ส.กาญจนา ภวัครานนท์,นายฤกษ์อารี นานา ,น.ส.ภรณี วัฒนโชติ,น.ส.ชนกนันท์ ศุภศิริ และ น.ส.กฤตินี รุณแสง ซึ่งเป็นผู้สมัคร ส.ส.กทม.และผู้สมัครส.ส.ต่างจังหวัดร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กเล็ก ในโครงการแบ่งปันความสุข ที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยได้นำอาหารกลางวัน และสื่อการเรียนการสอนไปมอบให้กับเด็ก ๆ พร้อมพูดคุยกับคณะกรรมการศูนย์ฯ เพื่อสอบถามปัญหา และหาแนวทางการพัฒนาการศึกษาของเยาวชน

ทั้งนี้ ในการหารือคณะกรรมการศูนย์ฯเสนอว่า อยากให้ภาครัฐให้ความสำคัญกับครูดูแลเด็กเล็กให้มากกว่าที่ผ่านมา โดยเฉพาะครูที่ดูแลวเด็กช่วงอายุ 3-6 ขวบ ที่ผ่านมามักจะไม่ได้รับการอบรมภาครัฐมุ่งให้ความสำคัญกับครูที่ดูแลเด็กโตเป็นส่วนใหญ่ทำให้ขาดทักษะ รวมถึงปัจจุบันมีการสร้างเรื่องบิดเบือนผ่านสื่อจำนวนมาก จนไม่สามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้เด็กได้ จึงอยากให้เข้ามาช่วยเหลือในด้านเหล่านี้

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวว่า สิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศคือ การให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะการลงทุนสร้างตั้งแต่เด็ก การศึกษาจึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งครูผู้สอนเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับเด็ก จะช่วยในการสร้างเยาวชนให้ขึ้นมาเป็นบุคคลากรสำคัญของประเทศ

ทั้งนี้ ตนจะเสนอให้ทีมทำงาน ซึ่งทั้งหมดเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่นำข้อมูลที่ได้จากการพูดคุย โดยเฉพาะในประเด็นปัญหาเรื่องสื่อใหม่ที่ทำให้เกิดความเบี่ยงเบนในเยาวชน การศึกษาประวัติศาสตร์ รวมไปถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์หายไป ทั้งเรื่องคุณธรรม จริยธรรมต่าง ๆ เป็นเรื่องที่คณะครูให้ความเป็นห่วงเพื่อนำไปบรรจุลงในนโยบาย รวมไปถึงการนำเสนอในสภาฯ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

© 2021 thairemark.com