Sunday, 25 February 2024 - 3 : 36 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

แจก’E-Voucher’คนรวยหัวละ7พัน’ยิ่งใช้ ยิ่งได้’

รัฐบาลผลักดันโครงการใหม่ป้ายแดง “ยิ่งใช้ ยิ่งได้” แจก E-Voucher สูงสุดคนละไม่เกิน 7,000 บาท ช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564 หวังกระตุ้นคนรวยออกมาจับใช้สอยฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ภายหลังการประชุม ครม. ได้เห็นชอบมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ เช่น มาตรการเพิ่มวงเงินในโครงการเราชนะ และโครงการ ม.33 เรารักกัน รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน อีกเดือนละ 200 บาท เป็นเวลา 6 เดือน ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

สำหรับโครงการที่พุ่งเป้าไปยังผู้มีรายได้สูง คือ โครงการ “ยิ่งใช้ ยิ่งได้” โดยจะเป็นการให้ E-Voucher (อีวอยเชอร์) สำหรับการใช้จ่าย ในเบื้องต้นคาดว่าจะไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน โดยจะเริ่มดำเนินการเมื่อสถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ ในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564

© 2021 thairemark.com